Back

Merwe Vierhaven – Rotterdam

NL 01/10/17 – Team DELVA Landscape Architects / Urbanism geselecteerd voor het opstellen van het ruimtelijk en programmatisch raamwerk M4H.

Team: DELVA Landscape Architects / Urbanism, Witteveen&Bos, Site UD en SKONK.
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam
Oppervlakte: 260 ha.

Merwe-Vierhavens als onderdeel van het Makers Distric
De economie van de regio Rotterdam verschiet in hoog tempo van kleur. De weg naar de next economy is onmiskenbaar ingeslagen: een economie die streeft naar circulariteit, mogelijk gemaakt door digitalisering. Innovatie is een cruciale en blijvende component van deze nieuwe economie. De transitie is noodzakelijk voor de haven én de stad, vanwege het klimaat, en omdat de huidige industrie (die nog veelal op fossiele grondstoffen is gebaseerd) en de bijbehorende werkgelegenheid onder druk staan.

De regio heeft een sterke uitgangspositie voor deze transitie. Rotterdam is niet alleen Europa’s grootste haven en de thuisbasis van verscheidene multinationals en gerenommeerde kennisinstellingen, maar ook een springplank voor jong, cultureel divers, hoogopgeleid en ondernemend talent. Deze combinatie is zo krachtig omdat innovatie in de nieuwe economie juist ontstaat in samenwerking tussen uiteenlopende bedrijven, van corporate tot start-up, en kennisinstellingen.

Maritiem gebied op openbaar vervoersknoop
Het Makers District ontwikkelt zich aan weerszijden van de Maas, in de gebieden RDM en Merwe-Vierhavens (M4H). RDM Rotterdam is een bewezen succes. Het loopt binnen enkele jaren tegen zijn fysieke grenzen aan. Aan de overkant van de Maas ligt M4H. Ondernemende pioniers hebben ook dat gebied al gevonden. Sterke punten van dit gebied zijn de maritieme en industriële entourage, het gevarieerde aanbod aan bedrijfsruimten en de nabijheid van het Marconiplein als stedelijke knoop voor openbaar vervoer.

Kern van Merwe-Vierhavens wordt een gemengd gebied.
De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het kerngebied van M4H samen ontwikkelen tot een gemengd gebied, waarin naast de maakindustrie ook plaats is voor woningbouw, horeca en andere stedelijke functies. Dankzij deze mix wordt het draagvlak voor voorzieningen groter en daarmee wordt het gebied aantrekkelijk voor zowel ondernemers, bewoners als bezoekers. Er ontstaat een energieke sfeer die het innovatieklimaat versterkt. Ook kwetsbaardere groepen in de stad profiteren, bijvoorbeeld doordat werkgelegenheid ontstaat in ondersteunende diensten.

Meer info: M4H-Rotterdam