Back

Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte – Rotterdam

NL 2016 – De Rotte is met zijn totale lengte van 18 kilometer toe aan een metamorfose. Team DELVA LA stelt samen met de gemeente Rotterdam het toekomstperspectief op. 
delva-landscape-architects-1-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking
De Rotte binnen het programma Rivieroevers – Rotterdam 

De gemeente Rotterdam heeft als doel gesteld om een programma uit te werken voor de rivieren en hun waterfront. Dit met een duidelijk naar voren geschoven ambitie: de leefkwaliteit verbeteren en de natuur in de stad ontwikkelen.

De Rotte als een van de projecten binnen het programma Rivieroevers. 

Elke opgave binnen het project van de Rotte wordt getest aan bovenstaande fundamenten. 

Specifiek voor de Rotte, ligt er de ambitie om in de toekomst de rivier en haar omgeving te zien als een centrale buitenruimte, midden in het hart van Rotterdam. Een ruimte die de uitstraling van Rotterdam versterkt en voor betere leefkwaliteit zorgt. Een kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad. Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam.

Het Rotte Profiel
De historische betekenis van de Rotte, de prachtige plekken langs het water en de potentie van de doorgaande structuur voor routing pleiten voor het krachtig neerzetten van de rivier als een element. Hierdoor kan deze haar positie als groene levensader in de stad kan terugwinnen die herkenbaar is voor de gebruiker. Dit zal bereikt worden door een drietal ingrepen die het Rotte Profiel kenmerken.

 

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-1Basisprofiel – ontworpen voor langzaam verkeer, de auto te gast

De eerste ingreep is het versterken van het lineaire karakter door een duidelijke focus te leggen op de padenstructuren en routing. Dit wordt gedaan door het toepassen van het Rotte-wegprofiel waarin de auto te gast is. Hiermee vormen de rivieroevers een verbinding tussen de bruisende stad Rotterdam en zijn rustig recreatief ommeland.

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-4Doortrekken van het landschap langs de Rotte

De tweede ingreep is het doortrekken van het landschap vanuit het ommeland Rotterdam in, door de kades te voorzien van een doorgaande groene zone met gras en bomen.

 

Rotte deksloof in de historische vormentaal van de kunstwerken in de Rotte

Als derde zal de Rotte-deksloof worden geïntroduceerd, welke qua vormgeving refereert naar de historie van de Rotte, interessante plekken markeert en voorziet in de nodige informatie.

Het basisprofiel samen met de deksloof speelt in op de context

Een robuust watersysteem voor de Rotte
Om de groeiende relatie tussen de stad en de Rotte te ondersteunen, dient de beperkte waterkwaliteit van de rivier aangepakt te worden. Op het moment komt de lage kwaliteit van het water voornamelijk door geringe doorspoeling van de rivier en door de grote hoeveelheid nutriënten in het water. Dit leidt tot kroos- en algvorming, maar ook tot stankoverlast, vissterfte en een lage biodiversiteit.

RRO 20151015 -Schemas Vogelvlucht [Recovered]Het maken van een robuust watersysteem van bron tot monding

 

Water-strategie op 3 niveaus

We wensen deze problemen te verbeteren door het doorspoelen van de Rotte met water vanuit de Maas en het vergroenen van de rivier. Hierdoor zal de biodiversiteit verbeteren en de rivier aantrekkelijker worden voor waterrecreatie.

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-19De deksloof als zowel esthetisch en functioneel element om het opgevangen water van de daken en straten af te voeren naar de Rotte

Plekken aan de Rotte

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-21

De plekken langs de Rotte waar verschillende initiatieven en ambities samen komen  

Crooswijksebocht
In de Crooswijksebocht wordt het karakter van de buitenstedelijke Rotte doorgetrokken in de vorm van het Rottepark. Het park verbindt de Crooswijksebocht met de Rotte waarbij de stenige ruimte plaats maakt voor een lommerrijk park waar ontmoeting en activiteit centraal staan.

 

Aan de Crooswijkse bocht verandert het basisprofiel en deksloof naar het Routepark met zitrand

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-9
Montage van de Crooswijkse bocht met plek voor boten langs de vlonder

Lombardkade en Linker Rottekade
De Lombardkade wordt momenteel gedomineerd door geparkeerde auto’s en het ontbreekt aan contact met de Rotte. Door het verplaatsen van de parkeerplaatsen is het mogelijk het voorgestelde Rotte-profiel toe te passen langs de Rotte en zal de Lombardkade weer in contact komt te staan met het water.

In het verlengde van de Jacobsplaats zal een groen park aan de Rotte gerealiseerd worden die de schakel vormt met het Binnenrotteplein. Het park biedt plek aan een uitspanning die samen met de inrichting van de openbare ruimte de plek activeert. Het park zal worden voorzien van ligweides die de gebruiker een aangenaam uitzicht geeft op de voorbijgaande sloepen en de Binnenrotte.

 

Daarnaast wordt de Jacobsbrug vervangen door een brug met een hogere doorvaarthoogte waardoor kleine sloepen met een maximale diepgang van 50cm over de tunnelbak kunnen varen. Hierdoor is het Haagseveer, maar ook het Kerkplein bereikbaar voor kleine schepen. Dit activeert de Rotte en zijn kades waardoor ook de openbare ruimtes langs de Rotte attractiever worden.

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-11
Montage zicht op nieuwe Sint-Jakobsbrug met paviljoen

Leuvekolk en Steigersgracht
De Leuvekolk is de plek waar de Rotte in de toekomst verbonden wordt met de Nieuwe Maas. Momenteel bestaat deze fysieke verbinding niet, maar door het realiseren van de waterinlaat met vispassage worden beide waterstructuren weer met elkaar verbonden. Hiermee worden de problemen met de waterkwaliteit verbeterd en biedt het mogelijkheden voor migratie van verschillende vissoorten. Daarnaast wordt de kolk actief geprogrammeerd zodat deze weer onderdeel wordt van de binnenstad.

 

Ontwerp Leuvekolk met de trap naar het kanoverhuur en de vistrap

Vaak is te zien dat het toepassen van een vistrap puur functioneel wordt benaderd, waarbij er weinig aandacht wordt besteed aan de inpassing van het element en de beleefbaarheid. De Leuvekolk vraagt om goede inpassing. Het beleefbaar maken van dit bijzondere element en het aanhaken van andere voorzieningen zal het gebied activeren en onderdeel maken van de bruisende binnenstad.

Ook zal de Rotte zelf beleefbaar worden door het toepassen van een lange vlonder, welke tevens dienst doet als aanmeervoorziening.

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-13Montage Leuvekolk waar de waterkwaliteit wordt aangepakt door de vistrap in combinatie met recreatie aan de vlonder

delva-landscape-architects-skonk-rotte-rotterdam-amsterdam-antwerpen-rivier-ruimte-rivieroever-placemaking-boek-publicatie-witteveen-bos-timmerhuis-23Montage Steigersgracht waar de achterkanten worden geactiveerd en waterkant rondom de Steiger

In samenwerking met Skonk en Witteveen+Bos

Boekwerk via link