Back

Woonbuurt op oud fabrieksterrein gepresenteerd – Amsterdam

NL 2016 – Team DELVA Landscape Architects – Houben/ Van Mierlo presenteren de ontwikkelingsplannen voor het Kiekensterrein – Amsterdam Noord. Ontwikkeling is in handen van Hurks Vastgoedontwikkeling.

Het terrein is gelegen op de zuidoostpunt van de Wilmkebreekpolder, in de hoek waar de Kadoelenweg aankomt op de Landsmeerderdijk, onderdeel van de Waterlandse Zeedijk, de ruggengraat van Amsterdam Noord.

De unieke ligging van het Kiekensterrein aan de Wilmkebreekpolder in Amsterdam Noord vraagt om een verfijnde aanpak die recht doet aan dit fantastische landschap. Het terrein ligt juist boven de Waterlandse Zeedijk en heeft de ruimtelijke kwaliteit van een ‘Achterdijk’-gebied; lager gelegen dan de dijk, maar hoger dan de polder.

delva-landscape-architects-houben-hurks-kiekensterrein-amsterdam-noord-antwerpen-steven-polder-landsmeerderdijk-puccini-kade-1

De lange lijn van de kade maakt een wandeling langs de polder mogelijk en zal zowel als verblijfsruimte als doorgaande wandelroute gebruikt worden. De kade is de plek waar men de polder optimaal ervaart. Om de overgang van de polder naar het Kiekensterrein te verzachten wordt tegen de kade oeverbeplanting met daarin karakteristieke bomen aangebracht. Langs de kade worden door de gerichte plaatsing van bomen, lommerrijke verblijfsplekken ingericht.

De ‘straten’ vormen de hoofdontsluiting van het als erf ingerichte Kiekensterrein. Door de optische versmalling van het totaalprofiel ontstaat er een rijloper die afgescheiden wordt van de margezones. Het plein vormt samen met de kade de voornaamste verblijfsplek in het gebied. Het plein wordt lommerrijk ingericht met grote bomen, halfverharding en een hardstenen zitrand rondom. Een eigen identiteit ontstaat door deze materialisering die op subtiele wijze in de overige inrichting van het plan terugkomt.

De publieke hoven hebben allen een intiem karakter en zullen op subtiele wijze afwijken van elkaar. Vormgegeven hekwerkjes, hagen en water dragen bij aan spannende contrasten tussen open, gesloten, privé en openbaar. Om de sociale veiligheid te waarborgen en te zorgen voor levendigheid op de pleinen worden zo veel mogelijk woningentrees aan de pleinruimte gesitueerd. De steegjes vormen de toegangen tot de groene hoven. De stegen worden afgehamerd door de gevels of hagen van de naastgelegen kavels.

DELVA Landscape Architects Houben Hurks Kiekensterrein amsterdam noord antwerpen steven polder landsmeerderdijk kadoelenweg plankaart schaalbalk

delva-landscape-architects-houben-hurks-kiekensterrein-amsterdam-noord-antwerpen-steven-polder-landsmeerderdijk-puccini-12

Naar verwachting is het eerste deel van Klein Kadoelen begin 2018 voltooid.

Meer info op de website van Klein Kadoelen