Back

Nieuw wijkconcept ‘Be Happy’ – Utrecht.

NL 2016 – Team DELVA LA – MeesVisser presenteren wijk ‘Be Happy’ in Utrecht.


DELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-5Een kijkje in de Binnentuin. 

Team:
Ontwikkelaar: Synchroon en ERA Contour
Stedenbouw en Landschap : DELVA Landscape Architects
Architect: MeesVisser
Duurzaamheid en energie: Metabolic.

Onze samenleving heeft zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld volgens een lineair productiesysteem waarin hulpbronnen, goederen en afvalstoffen worden uitgewisseld over de hele wereld. Dit heeft geresulteerd in milieu-, sociale en ruimtelijke problemen en een stedelijke verschijningsvorm die wordt gekenmerkt door een hoge afhankelijkheid van externe grondstoffen. Er is een groeiend besef dat dit systeem dient te veranderen in een systeem met meer gesloten kringlopen; de circulaire gedachte. Wij geloven dat het ontwikkelen van een nieuwe buurt of wijk, gebaseerd op het gedachtegoed van de circulaire economie, bij zal dragen aan het wooncomfort van toekomstige bewoners van de Veemarkt.

Kopgebouw met op de hoek van Blok C een gedeelde voorziening voor de Veemarkt.

Een louter ‘duurzame woonomgeving’ is niet een doel op zich, we geloven dat naast circulariteit ook ruimtelijke, economische en sociale effecten van belang zijn voor de ontwikkeling van een wijk waar iedereen prettig woont. Daarom heeft Synchroon het concept ‘Be Happy’ ontwikkeld: een wijk gebaseerd en geïnspireerd op de circulaire economie en verrijkt met ruimtelijke, sociale en economische componenten die gezamenlijk zorgen voor een wijk waarin onze bewoners prettig leven en gelukkiger zijn.

 

DELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-1De Binnentuin, een samenstelling van ruimtelijke, sociale en economische componenten.

Planessenties:

De visie voor bouwveld C berust op de volgende essenties:

  • Be Happy: een concept voor het maken van een gelukkige wijk gebaseerd en geïnspireerd op de circulaire economie;
  • De Deeltuin: de basisprincipes van ruime, gevarieerde woningen met private buitenruimte en gedeelde binnentuin (met slimme, half verdiepte parkeeroplossing) van De Deeltuin zijn een perfecte basis voor bouwveld C;
  • Mede-opdrachtgeverschap: ook in bouwveld C is mede-opdrachtgeverschap weer van uitermate groot belang waarbij de consument centraal staat;
  • Online marketing en onderzoek: met yoreM, een bedrijf van Synchroon gespecialiseerd in online marketing, zodat wij in staat zijn om snel en adequaat de doelgroep te vinden, de behoeften van de doelgroep te peilen en die ook continu te blijven monitoren

Schema’s Blok CDELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-2-1

 

 

Schema’s binnentuin

DELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-2-2

 

Het concept van Be Happy is gebaseerd en geïnspireerd door de circulaire economie. Be Happy wordt ontwikkeld vanuit circulaire gedachtegoed dat staat voor hoge circulaire prestaties waar positief wordt bijgedragen aan het faciliteren van kringlopen van energie, materialen, water, en ecologische stromen. Grondstoffen en materialen worden slim en eerlijk (her)gebruikt en behouden zo hun waarde. Be Happy is toekomstbestendig en draagt zorg voor geluk en gezondheid van eigen bewoners én leefomgeving.

DELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-6Zicht op de Sartreweg.

In bouwveld C willen wij de circulaire gedachte tastbaar en beleefbaar maken, waarbij we zoeken naar de optimale balans tussen ruimtelijke, sociale en economische componenten.

Wij benoemen hierbij een aantal uitgangspunten als basis voor het stedenbouwkundig, architectonisch en landschappelijk plan:

  • Gebruik van duurzame (gevel)materialen, groen van binnen naar buiten, groene gevels en daken
  • Variatie in woningtypes en bijzondere hoekoplossingen, met ruimte voor gedeelde voorzieningen, binnen een samenhangend kader
  • Half-verdiept parkeren onder de woningen aan de Sartreweg, maximale ruimte voor binnengebied
  • Helofytenvijver ten behoeve van zuivering en hergebruik grijs water en ten behoeve van vergroting bewustwording duurzaamheid
  • Gevarieerde helofyten beplanting
  • Ruimte voor collectieve voorzieningen in de binnentuin

 

DELVA-aankondiging-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-doorsnede-1Ondergrondse parkeeroplossing aan de Sartreweg.

DELVA-Landscape-architects-deeltuin-veemarkt-behappy-synchroon-metabolic-meesvisser-deeleconomie-binnentuin-duurzaamheid-amsterdam-antwerpen-steven-Deeltuin2-7Oldenburgerstraat.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Mees-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-woning-Differentiatie

Een keuzemenu van de architectuur waar toekomstige bewoners uit kunnen kiezen.