Back

Buiksloterham & Co, maaiveldontwerp – Amsterdam

NL 2016 – DELVA Landscape Architects ontwerpt openbare ruimte van Buiksloterham & Co – Amsterdam Noord.

In navolging op het Dynamisch Masterplan heeft DELVA LA de openbare ruimte van  het voormalig Nedcoat en Air Products – terrein te Buiksloterham ontworpen in opdracht van woningcorporatie De Alliantie.

Cityplot speelt in op de alsmaal groter wordende waterproblematiek in steden door hemelwater te vertragen en af te voeren via het maaiveld richting het open water in plaats van naar het riool. Zo wordt het gebied ontwaterd en het rioolstelsel ontzien van (piek)belastingen. Het zichtbaar maken van het afvoeren van water maakt dat het een zichtbaar en stoer onderdeel van de wijk binnen Buiksloterham gaat vormen. Water vormt daarmee een essentieel onderdeel van de DNA van dit gebied.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-waterfront-detail-verharding
Stadstraat – zichtbare waterafvoer 

De stadsstraten vormen de hoofdontsluiting van de Cityplot. Eenrichtingsverkeer zal auto’s in een lus via het waterfront terug richting de Distelweg gaan leiden. De straten lopen gradueel af richting het waterfront wat een zicht op het water van het Tolhuiskanaal oplevert. De bolling heeft een dubbele functie vanuit waterhuishoudkundig oogpunt. De rijbaan zelf werkt als open goot en zal regenwater uit de directe omgeving van de straten op zichtbare wijze afvoeren naar het Tolhuiskanaal.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-detail-gootDetail aansluitpunt bebouwing & goot trottoir

 

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-detail-goot2Detail open goot stadstraat

In de mandelige groene hoven wordt een graduele overgang van privé naar openbaar nagestreefd. Hoogteverschillen vormen hier een belangrijk onderdeel van. Erfafscheidingen zijn geen harde grenzen, maar worden omarmd als identiteitsbepalende elementen van het plan. Muren, hagen, vormgegeven hekken en verhogingen dragen bij aan spannende contrasten tussen open, gesloten, privé en openbaar. Om de sociale veiligheid te waarborgen worden zo veel mogelijk woningentrees aan de pleinruimte gesitueerd. De groene hoven zijn openbaar terrein waar een collectief beheer mogelijk is.

De steegjes vormen de toegangen tot de groene hoven. De oost-west stegen hebben voldoende breedte waardoor ze toegang bieden voor hulpdiensten tot de groene hoven. De noord-zuid stegen zijn smaller van karakter. De stegen worden afgekaderd door de gevels of tuinmuren van de naastgelegen kavels. De stegen hebben tevens een watervoerende functie richting de groene hoven of richting het Tolhuiskanaal.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-hof-KLEIN
Groen hof – zichtbare waterafvoer 

Onderstaand detail laat het watersysteem zien van de groene hoven en stegen. Het water dat op het maaiveld valt wordt door gootelementen uit graniet richting het plein gevoerd. Het water dat valt op de gebouwen rondom de groene hoven komt via een een ondergrondse HWA in het plein. Ter plaatse van het plein wordt het ondergrondse watersysteem open gesneden. Het stromende water wordt daarmee zichtbaar gemaakt. Tevens biedt het plein een buffer capaciteit bij een grote bui waarbij het plein zich kan vullen. Het water wordt vervolgens via een smalle steeg afgevoerd richting de kade.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-detail-goot-hofDetail waterafvoer – groen hof

 

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-detail-goot-steegDetail goten – stegen

Cityplot krijgt een stoere harde kade, op de zon, aan het Tolhuiskanaal. Identiteit ontleent aan de historie van havenactiviteit. In het kanaal, tegen de stoere harde kade aangeschoven transformeert de houten vlonder van 5 meter breed in een meer toegankelijk spel van lijnen op het water. De lijnen, gevormd door de vlonders liggen vrij in het water. Naast de groene hoven, de stadsstraten, de stegen en de harde stoere kade vormt de boardwalk een nieuw type openbare ruimte toe binnen deze wijk.

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-waterfront-KLEIN
Waterfront

DLA-1-Buiksloterham-Cityplots-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-openbare-ruimte-water-groen-detail-kade
Detail afwatering – kade

 

/Volumes/Studio/Projecten/01 Actueel/AAP2 Amsterdam Air Products

Detail aansluiting – stadstraat/kade

 

Meer informatie over het masterplan kunt u vinden via deze link: Buiksloterham of op de website van Buiksloterham & Co