Back

Rijkere Waaldijk – Nijmegen

NL 10/06/16 – DELVA LA & Dingeman Deijs Architects presenteren de innovatieve dijkversterking voor de Waaldijk. Dit in opdracht van Waterschap Rivierenland  en Gemeente Nijmegen, ondersteund door het O-team.

Het O-team heeft als doelstelling regionale overheden te helpen bij complexe ruimtelijke opgaven.

Bij Nijmegen wordt de Waaldijk versterkt, en tegelijkertijd ligt er een grote verstedelijkingsopgave. Zijn deze twee ontwikkelingen te combineren om tot een innovatieve en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling te komen?

DELVA-Landscape-Architects-Dingeman-Deijs-Rijkere-Dijken-Hof-van-Holland-Nijmegen-O_Team-Waterschap-Rivierenland-Constructieve-Wijk-Waalsprong

Waalsprong Nijmegen
De dijk nabij Hof van Holland en Woenders ligt in de Waalsprong Nijmegen en naast het recent opgeleverde dijkverleggingsproject Ruimte voor de Rivier. Voor deze toekomstige dijkversterking bouwen wij voort op het behouden en versterken van het typische dijkprofiel en de scherpe lange lijnen tussen de verschillende landschappen. De dijk biedt naast een controleerbare, uitbreidbare, goedwerkende waterkering een uitgelegen  kans om een uniek nieuw woonmilieu, buitendijks in te ontwikkelen waarbij optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van de uiterwaarde en het  rivierpark.

DELVA-Landscape-Architects-Dingeman-Deijs-Rijkere-Dijken-Hof-van-Holland-Nijmegen-O_Team-Waterschap-Rivierenland-Constructieve-Wijk-Waalsprong-4

Landscraper
Nederland was de wereldleider op het gebied van dijken bouwen en delta-technologie. Kunnen we deze positie terug winnen door verder te durven denken dan de traditionele dijkopbouw. Durven we het land te zijn van de landscrapers. Een volume die bestaan uit een combinatie van de volgende componenten: landschap – natuur – waterkering – architectuur – techniek en cultuur.

steven-delva-landscape-architects-dingeman-deijs-rijkere-dijken-onderzoek-nederland-dijkenbouw-dijkversterking-hoogwaterbescherming-multifunctionele-dijk-ruimte-voor-de-rivier 1

Kwelscherm dijkwoning en terraswoning
Het voorstel voor de landcsraper Nijmegen bestaat uit twee nieuwe typologieën; de kwelscherm (dijk)woning en de terraswoning. De dijkwoning ‘hangt’ aan een constructieve waterkering. Door haar hoogte is zij beschermd tegen regelmatige overstromingen. De dijk zelf blijft publiek toegankelijk, evenals de twintig meter bouwvrije zone aan de binnenzijde van de dijk. Zo wordt de wijk verbonden met het rivierlandschap.

Doordat de terraswoning deels op de verlengde steunberm staat onstaat de mogelijkheid de woning aan de achterzijde te ontsluiten voor de auto, en aan de voorzijde volledig op het park te richten. De extra hoogte zorgt ervoor dat de bovenste verdieping over de dijk kan kijken. Zowel vanaf de dijk als vanaf de woning ontstaat zo een aantrekkelijk beeld.

DELVA-Landscape-Architects-Dingeman-Deijs-Rijkere-Dijken-Hof-van-Holland-Nijmegen-O_Team-Waterschap-Rivierenland-Constructieve-Wijk-Waalsprong-3

Ism. Dingeman Deijs Architects

Gerelateerd project: Rijkere Dijken