Back

Team DELVA LA presenteert plan voor Airport Businesspark – Lelystad

NL 08/05/17 – 17ha polder evolueert van graslanden naar een duurzaam en werkend landschap ten behoeve van de maakindustrie. Dit in de schaduw van de hernieuwde luchthaven Lelystad.

Het actieve polderpad vormt de levendige basis voor de ontwikkelingen in het Lelystad Airport Businesspark.

Lelystad Airport Businesspark (LAB) is een dynamische plek waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. LAB fungeert als een springplank naar Europa en de rest van de wereld.

In het jonge en vooruitstrevende Flevoland kijkt men graag op een nuchtere manier naar de toekomst. Ze gaan -als echte pioniers- problemen niet uit de weg, maar zetten deze om in kansen. Door die pioniersmentaliteit creëert team DELVA LA de kansen om dit gebied op een duurzame, circulaire manier te ontwikkelen.

Ruimte voor innovatieve bedrijven aan een logistiek knooppunt
Schiphol Group en verschillende overheden investeren flink in het gebied. Eind 2017 is de multimodale containerterminal en overslaghaven ‘Flevokust’ gereed. In april 2018 opent de nieuwe luchthaven Amsterdam Lelystad  Airport haar deuren. De Rijksoverheid verbreedt de A6 en de Provincie Flevoland verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven door een nieuwe ontsluitingsweg en een nieuwe afslag aan te leggen. In deze periode ontstaat in het hart van het gebied het werkend parklandschap.

De ambitie van Lelystad Airport Business Park op gebied van water, energie en infrastructuur.

 

Productievelden van de toekomst
In het Flight District wordt gekozen voor een nieuwe aanpak die resulteert in een efficiënt ruimtegebruik en energie-uitwisselingen onderling. Dit te midden van een uitgestrekt parklandschap. Het is een werkend landschap dat ten dienste staat van de activiteiten binnen de site en zijn omgeving.  Het terrein produceert energie, zuivert zijn water en levert voedsel.  Het landschap, samen met het gebouwde creëert een circulaire gebiedsontwikkeling op grootse schaal.

A.                   B.                  C.

A. Parkeren centraal regelen
B. Ruimte voor parkeerplaatsen wordt afgestaan aan parklandschap
C. Slim positioneren van het gebouwde en koppelen van de diverse ontwikkelingen levert nog meer ruimte op voor het gezamenlijk parklandschap 

De rol van de gebiedsmanagementorganisatie.

 

Parkmanagement of gebiedsmanagement
Onderdeel van het inrichtingsplan is het energetisch masterplan. Koppelingen zoeken tussen bedrijven en kringlopen trachten te sluiten. Dit alles om te komen tot een duurzame, circulaire gebiedsontwikkeling. De aanjager is het gepresenteerde plan, de controle en het faciliteren valt onder de verantwoordelijkheid het gebiedsmanagement.

Ruimtelijke opbouw

Ruimtelijke opbouw dynamisch masterplan Lelystad Airport Businesspark

Fasering

A.                       B.                    C.

A. Ontwikkeling eerste kavels
B. Ontwikkeling tot aan de strip en de binnenplanse ontsluitingsweg
C. Volledige ontwikkeling van het businesspark.

Polderpad
In het hart van het parklandschap tussen de bebouwingsstrips ligt het Polderpad. Op dit lineaire element van 400 meter lang zullen voorzieningen komen voor sport en  recreatie. Dit op schaal van de site maar ook op schaal  van de regio. Zo faciliteert het pad een missing link in een regionaal fietsnetwerk. Uitingen van circulariteit en nieuwe producten worden hier, ten midden van het parklandschap, tevens getest en gepresenteerd.

Polderbrug
Het begin van het Polderpad wordt gevormd door de brug die het Flight District verbindt met Lelystad Airport. Deze brug zorgt ervoor dat de gebruikers en bezoekers van Flight District makkelijk en comfortabel op het vliegveld kunnen geraken en andersom. De brug is niet alleen een snelle verbinding tussen het Flight District en Lelystad Airport maar ook een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte, een oriëntatiepunt en een vliegtuigspotplek.

Poldertribune
Waar het Polderpad begint bij de burg over de OLA met een binnenkomst op hoogte, wordt het Polderpad ook beëindigt met een punt op hoogte. Aan het einde van het Polderpad bevindt zich een uiitkijkpunt dat tevens kan dienen als tribune voor lezingen en presentaties.

Polderpad              Polderbrug            Poldertribune

Planning
De ontwikkeling en realisatie van Lelystad Airport Businesspark is reeds gestart. Onderlegger van het uitvoeringsplan is het plan opgesteld door team DELVA LA. De mogelijkheden zijn zo gecreëerd om op een eenvoudige manier te ontwikkelen binnen een LEED Gold-certificering. Het plan gaat verder dan certificeringen en creëert een  circulaire gebiedsontwikkeling waar mobiliteit, water, energie, gezondheid en biodiversiteit met elkaar in verbinding worden gebracht om tot een unieke kwaliteit te komen.

 

Het actieve polderpad biedt plaats aan recreatie, ontmoeten en horeca.

Opdrachtgever: Lelystad Airport Businesspark
Oppervlakte: 17 hectare
Team: DELVA Landscape Architects / Urbanism, Urhahn, Witteveen+Bos
Ontwerp: 2016-2017
Start uitvoering: 2017

 

Meer info over de ontwikkelingen zijn te volgen op http://lelystadairportbusinesspark.nl/nl/over-lab/.