Back

Team ‘Suikerpark’ aan de slag op de site van de Suikerfabriek – Veurne

BE 28/10/16 – Team ‘Suikerpark’ onder leiding van ION, wint in Veurne en start met de ontwikkeling van een nieuw groen stadsdeel op een cultuurhistorische site.

Team ‘Suikerpark’ werd, samen met andere teams, uitgenodigd om een ambitieus ontwikkelingsvoorstel in te dienen. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) duidde team ‘Suikerpark’ recent aan als voorkeurbieder.

dla-kaart-steven-delva-landscape-architects-b-architecten-ion-vwi-veurne-suikerfabriek-suikerpark-bekkens-3e-den-c-polders-fabriek-suiker

Nieuw groen stadsdeel
Als naam voor het grootschalige woonproject werd gekozen voor Suikerpark; een titel die duidelijk de transformatie aangeeft van de louter industriële functie die de Suikerfabriek-site tot 2005 uitoefende naar een multifunctioneel karakter met een mix van  wonen en werken, kleinhandel, groene pleinen en een natuurpark. De via PPS 12 te ontwikkelen hectare zullen op die manier een geheel nieuw, groen stadsdeel vormen aan de rand van de historische stad. Samen met het team experten wil de ontwikkelaar een loyale partner zijn voor WVI en de stad Veurne en een sterk lokaal verankerd project realiseren, met inspraak van en gesteund door de buurtbewoners. De herontwikkeling van de Suikerfabriek-site omvat naast de woonontwikkeling Suikerpark ook een natuurpark van 15 hectare en een regionaal bedrijventerrein van 15 hectare dat volgens de principes van duurzame kwaliteit door WVI gerealiseerd zal worden.

dla-fotos-steven-delva-landscape-architects-b-architecten-ion-vwi-veurne-suikerfabriek-suikerpark-bekkens-3e-den-c-polders-fabriek-suikerSite Suikerfabriek Veurne <2016.

Lokale ondersteuning
ION laat zich voor het project bijstaan door een internationaal topteam dat bestaat uit een landschapsarchitectenbureau (DELVA Landscape Architects in samenwerking met ARA), een stedenbouwkundig bureau (CroonenBuro5), drie architectenbureaus (B-architecten, A1 planning en Denc!-studio), een duurzaamheidsdeskundige (3E in samenwerking met Denc!-studio), een communicatiebureau (Common Ground) en het multidisciplinaire ingenieursbureau Antea. In totaal werken zo’n 30 bedrijven en organisaties samen met ION om van het project een succes te maken. Vele daarvan opereren lokaal; een conditio sine qua non voor het verwezenlijken van de hoge ambities. De dynamische, creatieve en inspirerende inbreng van àlle partijen zorgde er voor dat binnen enkele jaren het Suikerpark een plaats is waar het goed wonen, werken en ontspannen is.

 

Het naar buiten brengen van de plannen volgt binnenkort. 

Perscontact ; Marianne De Blaey – marianne@delva.la