Back

Circulaire broedplaats en zuiverend Park `De Ceuvel` – Amsterdam

NL 2014 – DELVA LA presenteert circulaire broedplaats en zuiverend park `De Ceuvel` in Amsterdam-Noord

Broedplaats De Ceuvel

Het terrein van ‘Ceuvel Volharding’ is een voormalige scheepswerf. Een verlaten en vervuild terrein in de havens van Buiksloterham. Een plek aan het water met een bijzondere historie, vlakbij het centrum. In een economisch betere tijd zou deze plek gesaneerd worden op de traditionele manier en vervolgens volgebouwd worden. De huidige tijd  waarin de geplande stedelijke ontwikkeling stil komen te liggen en het terrein wachten op ontwikkeling, biedt kansen voor een alternatieve ontwikkelingen.

Pytoremediatie-biomassa-zuiverend-park-energielandschap-park-delva-landscape-architects-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws-b

Beeldmontage –  Zuiverend park `De Ceuvel`

Onder het initiatief van de Gemeente Amsterdam en Noordwaards wordt de grond gedurende  10 jaar ter beschikking gesteld voor het meest innovatief plan. Het plan Zuiverend Park `De Ceuvel` met zijn broedplaats in afgescheven woonboten werd naar voren geschoven door een zeer gevarieerde en interessante groep mensen die van dit stukje Amsterdam Noord een geweldige actief en creatieve plek maken. De groep van (landschaps)architecten, kunstenaars, ambachtslieden en horecaondernemers hebben op de voormalige scheepswerf hun gezamenlijke ambitie vorm geven rond drie pijlers; (ver)bouwen, duurzaamheid en water. Het transformeren van de boten is in volle gang en het bouwteam is gevormd.

5-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws‘De Ceuvel’ trekt als culturele hotspot veel bezoekers en activiteiten

1-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

Zuiveringsproces

Uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe broedplaats `De Ceuvel` is de vervuiling van bodem en water. De techniek van fytoremediatie, waarbij planten worden ingezet om verontreiniging aan de bodem te onttrekken, biedt een alternatief. Een biovergistingsinstallatie gaat de biomassa omzetten in energie en er worden workshops en rondleidingen gegeven om bewoners en bezoekers te informeren en enthousiasmeren over het zuiverende park. Op het terrein van `De Ceuvel` wordt deze organische manier van zuivering vormgegeven tot een werkend park. Na tien jaar wordt de hele locatie schoner terug gegeven aan de stad Amsterdam.

Pytoremediatie-biomassa-zuiverend-park-energielandschap-park-delva-landscape-architects-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-volharding-broedplaats-noordwaards-woonboot-space-and-matter-steven

Proces gedurende 10 jaar

1. Het park wordt ingeplant met zuiverende planten
2. overschot aan woonboten uit Amsterdam worden opgeknapt en in het zuiverende park geplaatst
3. Park De Ceuvel waar kunstenaars werken in een zee van werkend groen (zuiverend + biomassa opwekkend)
4. Na 10 jaar verhuizen de boten naar een nieuwe locatie en laten de grond schoner achter

2-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar de organische zuivering en biomassa productie op de Ceuvel door de Universiteit van Gent, waarbij `De Ceuvel` als testlocatie zal dienen. Een kennisroute (pad met informatie) laat de uitkomsten zien van deze onderzoeken en informeert over de duurzame principes van het zuiverende park. Op deze manier wordt `De Ceuvel` een plek waar onderzoekers, ontwerpers, bewoners, overheden, ondernemers, landbouwers en scholieren samen het toekomstig gebruik verder definiëren.

Pytoremediatie-biomassa-zuiverend-park-energielandschap-park-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

Beeldmontage – zicht op het Johan van Hasseltkanaal met rechts het zuiverend park `De Ceuvel`

Systematiek van de natuur

Zuivering van bodem en water, educatie, productie van biomassa, innovatie, onderzoek, ecologie, kunst en cultuur komen samen op deze nieuwe broedplaats. DELVA Landscape Architects staat in voor het ontwerp, onderzoek, aanplant en onderhoud van het zuiverend park. We zien het als een park voor intensieve kennisontwikkeling. Actief groen in de stad. Door middel van de systematiek van de natuur onderdeel te laten zijn van het ontwerp kunnen we verder gaan dan het gangbare. Zo wensen we nieuwe betekenis te geven aan het groen in de stad en zijn publieke ruimtes. Dit samen met het schoner maken van een stukje Amsterdam.

3-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

4-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

Onderzoek naar de zuiverende plantensoorten

6-Delva-landscape-architects-steven-biomassa-park-energielandschap-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-broedplaats-noordwaards-woonboot-spaceandmatter-pieter-theuws

De aanleg van ‘de Ceuvel’

Het proces is te volgen op www.deceuvel.nl

Ontwerp:
DELVA Landscape Architects en Space and Matter in naam van vereniging `De Ceuvel`.