Back

Broedplaats ‘De Ceuvel’ als voorbeeld van ‘Making Urban Nature’

NL 05/2017 – Het boek ‘Making Urban Nature’ presenteert ‘De Ceuvel’ als geslaagd voorbeeld van het creëren van een interessante stadsbiotoop. 

‘Making Urban Nature’ is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerp handreikingen.

De circulaire broedplaats in zuiverend park ‘De Ceuvel’ bestaat 3 jaar en vormt een culturele hotspot maar tevens een ecologische stadsbiotoop binnen de opkomende wijk Amsterdam Noord. Meer info over ‘De Ceuvel’ is te vinden via link.

Auteurs: Jacques Vink, Piet Vollaard, Niels de Zwarte
Uitgever: nai010 uitgevers/publishers
Taal: NL/EN
Pagina’s: 320
ISBN: 978-94-6208-317-2
Prijs: € 34,95
Bestellen: nai booksellers