Back

Ruimtevolk Next Steps #1: Next Economy! Next Plan?

NL 26/04/16 – Steven Delva samen met oa. Henk Ovink, Jeroen de Willingen Ivonne de Noord in debat tijdens ‘Next Economy! Next Plan?’ op de IABR 

IABR--2-DELVA-landscape-architects-citypot-amsterdam-noord-steven-

 

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY stelt ons voor een aantal grote opgaven wanneer gesteld wordt dat de stad van de toekomst inclusief, productief, circulair en schoon moet zijn. Steden blaken van ambitie, maar de vraag manifesteert zich steeds nadrukkelijker hoe deze opgaven concreet kunnen worden vertaald in (ruimtelijke) strategieën en governance. Wat betekent het werken aan de nieuwe grote verhalen van de circulaire, gezonde of productieve stad voor de organisatie van de stad en de ontwerp- en planningspraktijk? Biedt het huidige paradigma van decentrale, organische en adaptieve planvorming en de inzet op de participatiesamenleving en faciliterende overheid voldoende handvatten voor de Next Economy? Of is er ook nieuwe ontwerpkracht, ruimtelijke sturing en programmering, en alternatieve praktijk nodig?

Sprekers: Henk Ovink (Watergezant), Jeroen de Willigen (Stadsbouwmeester gemeente Groningen, partner De Zwarte Hond), Ivonne de Nood (Gebiedsregisseur Oosterwold, Almere), Steven Delva (Buiksloterham) en Martijn Duinveld (WUR)

Meer informatie hier