Back

Oprichting nevenheids-stadsdienst – Amsterdam

NL 03/05/16 – Op 3 mei richten we in Amsterdam een nieuwe stadsdienst op. Deze zogenaamde vloeibare stad heeft behoefte aan nieuw beleid en een stadsdienst die in nauwe samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties, naast de stad van stenen, de zachte kant van de stad stuurt. Wij noemen die nieuwe stadsdienst NEVENHEIDstadsdienst.

Volksvlijt-2056-steven-delva zef hemel -landschap-architects-hemels-oba-stad-forum-amsterdam

De stad van de toekomst – 2056 – is een stad waarin gebeurtenissen en programma leidend zijn bij de ontwikkeling van de stad, in plaats van bouwmanagement en vastgoed. In 2056 zijn eigen tijd en vrije tijd volop gemengd, tijdelijkheid en dubbel ruimtegebruik de norm, staan ontmoetingen centraal en nodigt de publieke ruimte ruimschoots uit burgerinitiatieven een plek te geven.

Stedenbouwkundige wijlen Willem Hartman inspireerde ons in onze idee-vorming met zijn publicatie De Vloeibare stad. Hij schrijft in zijn boek over: ‘de nevenheid die naast de burgers staat in plaats van de overheid die er boven staat’. Op 3 mei bespreken we voorwaarden en condities van het oprichten van zo’n nieuwe stadsdienst. We horen ook graag van u wat uw rol zou kunnen zijn in deze NEVENHEID-stadsdienst.

Met:
Esther Agricola (directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam)
Sebastiaan Capel (voorzitter Bestuurscommissie Amsterdam-Zuid (D66)
Steven Delva (directeur DELVA Landscape Architects + Stad Forum Amsterdam)
Frans de Vries (directeur De Vries Producties)

Na afloop van het debat kunt u de tentoonstelling Volksvlijt2056 bezoeken. Twaalf ontwerpers inspireren met nieuw ontworpen installaties om mee te denken over de metropool over veertig jaar.

U bent van harte uitgenodigd deze avond mee na te denken over de metropool én stadsdienst van de toekomst.

Voertaal: Nederlands

Aanmelden is gewenst via: info@mariekeberkers.nl