DELVA aan de slag met Rotterdam Central District

Het O-team organiseerde afgelopen woensdag de kick-off voor het project Rotterdam Central District. DELVA is een van de drie ontwerpers die gevraagd is ontwerpend onderzoek te doen om kwaliteit toe te voegen aan het RCD: het gebied rondom het station tot aan Pompenburg.

Het Rotterdam Central District heeft momenteel een hard en stenig karakter en wordt gekenmerkt door dode plinten. Aan DELVA de vraag om inspirerende, innoverende en verassende ideeën te presenteren hoe het gebied kan transformeren naar een Urban Jungle waar een stedelijk leefklimaat centraal staat. DELVA doet onderzoek naar het nieuwe groene stedelijke biotoop voor Rotterdam Central District en welke ontwikkelingsprincipes gericht op vergroening hier toepasbaar zijn.

Naast DELVA (thema ‘Urban Healthy Living’) is ook Hans Karssenberg van Stipo (thema ‘Sence of Place’) en Simon Dona van DONA Stedenbouw (thema ‘Innovation Center’) gevraagd om onderzoek te doen naar het RCD.