Back

DELVA LA genomineerd voor de Dutch Design Awards met het project Stadslab Buiksloterham Circulair

NL 2017 – Team DELVA Landscape Architects, Studioninedots en Metabolic in opdracht van Waternet en de Gemeente Amsterdam zijn genomineerd voor de Dutch Design Award.

Buiksloterham van manifest tot realiseerbare circulariteit

Buiksloterham is het Living Lab voor de circulaire stad. Het voormalig industrieterrein aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam is met ongeveer honderd hectare een van de grotere transformatielocaties in de stad: een ideale plek voor experimenten. Op die manier willen de initiatiefnemers bijdragen aan een radicale koerswijziging en de hoofdstad transformeren naar slim, sociaal en circulair. Binnen tien jaar ontwikkelingen de meest uiteenlopende partijen, van zelfbouwers en ondernemers tot woningbouwverenigingen en nutsbedrijven, hier een nieuwe woon-werkwijk. Veel van hen hebben het Manifest Circulair Buiksloterham ondertekend, waarmee zij de ambitie uitspreken om er de kringlopen op een zo hoog mogelijk niveau te sluiten. Verschillende concrete projecten maken experimentsgewijs duidelijk welke elementen bijdragen aan de nieuwe wijk.

De commissie prijst het eigen initiatief van de gepassioneerde kwartiermakers die zich samen inzetten om een circulaire buurt te ontwikkelen: een écht bottom-up initiatief. Het is ze bovendien gelukt om het initiatief naar een hoger niveau te tillen, met partijen als de Gemeente Amsterdam en Waternet aan boord. Mede daardoor kan er serieus gesproken worden over het ontwerpen van een ecologische wijk. Die schaal, die verder gaat dan het bouwen van een duurzaam huis, is indrukwekkend. Omdat dit project over een langere termijn loopt en nog volop in ontwikkeling is, nomineert de commissie hier niet zozeer de vorm van wat er nu wordt gerealiseerd, maar met name het systeem dat is ontworpen om over dit type architectuur na te denken en de visie op ecologisch wonen die zich daarbij ontvouwt.

Buiksloterham from manifesto to realizable circularity

Buiksloterham is the Living Lab for the circular city. The former industrial site on the northern side of the IJ river in Amsterdam is with its hundred hectares one of the major transformation sites in the city: an ideal place for experiments. The initiators want to contribute to a radical change of direction to transform the capital into a smart, social and circular city. Within ten years, a diverse range of  parties like: home builders, entrepreneurs, housing associations and utility companies, are developing a new residential area. Many of them have signed the Manifesto Circular Buiksloterham, in which they express the ambition to close the circular systems to the highest possible level. Several pilot projects demonstrate the elements that contribute to the new district.

The committee praises the initiative of the passionate involved pioneers who work together to develop a circular neighbourhood: “A real bottom-up initiative. In addition, they have succeeded in raising the initiative to a higher level, with parties such as the city of Amsterdam and Waternet on board. This makes designing an ecological district a reality. The scale, which goes beyond building a sustainable house, is impressive.” Because this is a longterm project and is still in development, the nomination of the committee does not merely reply to the form of what is being realised, but more so to the system that has been designed to investigate this type of architecture and the vision on ecological living that relates to it.

Meer info over de nominatie is te vinden op: dutchdesignawards.nl