Back

Wisselspoor – Utrecht

NL 2016 – Team ‘Wisselspoor’ maakt plannen voor de herstructurering van de voormalig Centrale Werkplaats Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Start bouw 2018.

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk11
Historische industriële gebouwen vormen een essentieel onderdeel van het toekomstige woon – werkgebied in hartje Utrecht. 

DELVA Landscape Architects, Studioninedots en Skonk presenteren in opdracht van Synchroon en ERA contour het masterplan.

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk111
Het Spoorpark – Zicht op de hotspot in de voormalige werkplaats vanuit het spoorpark.

De Koninklijke Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel werd opgericht in 1828. Dit bedrijf was met 5000 werknemers de grootste werkgever van Utrecht. Het bedrijf stond internationaal bekend om haar treinen van onverwoestbare kwaliteit en het betrokken personeel. Deze trots bestaat nog steeds en de herinnering blijft bestaan door het industriële erfgoed. We bouwen voort op het bestaande industriele karakter en lokale kwartiermakers en voegen een verrassend comfortabel stedelijk milieu toe. Met Wisselspoor leggen wij de link naar het verleden en maken het een creatieve en verrassende plek waar Utrecht trots op kan zijn.

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk11

Linear park Daalsedijk – zicht vanuit de bestaande wijk over de groene dijk.

Concept Cityplot
Mensen zijn op zoek naar plekken met een eigen karakter en willen zelf mede bepalen hoe hun leefomgeving er uit ziet. Daarnaast is de toekomst onvoorspelbaar. Dat vraagt om een nieuw soort stedenbouw. Of eigenlijk, om de wijze waarop steden ooit ontstonden. Cityplot redeneert niet uit een vooropgesteld eindproduct, maar juist vanuit flexibiliteit en individuele ontwikkeling. Het model sluit op voorhand geen ontwikkelingen in of uit, maar is ontvankelijk voor de initiatieven die aangereikt worden op het moment dat men daadwerkelijk met de transformatie aan de slag gaat. Vanuit een ‘plot’ gedachte worden verschillende bouwvormen en functies mogelijk. Zo kan flexibel en duurzaam op de actuele vraag worden ingespeeld en ontstaat een prettige diverse omgeving met een eigen identiteit.DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk115

Pocket-park – Monumentale panden tonen zich aan de dijk. Bedrijvigheid bezit de plint van de enorme hal. Centraal in de hal huisvest zich de parkeergarage. Het gebeid is dan ook geheel autovrij waardoor kansen ontstaan voor een groene en ruime openbare ruimte. 

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk1166Parkeeroplossing centraal in het monumentale pand. De schil wordt bezet met creatieve bedrijven en nieuwe ambachten.

Getrapte openbare ruimte
Het stedelijk leven in Cityplot beperkt zich niet tot het niveau van het maaiveld maar loopt getrapt op naar verhoogde collectieve tuinen en omringende daken. Openbare, semi-openbare, collectieve en privéruimtes wisselen elkaar af op verschillende niveaus en dragen bij tot het creëren van de circulaire stad. Hoogteverschillen worden uitgebuit om overgangen vorm te geven. Erfafscheidingen zijn geen harde grenzen, maar worden omarmd als identiteitsbepalende elementen van het plan. Muren en verhogingen dragen bij aan spannende contrasten tussen open, gesloten, privé en openbaar.

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk1143.
Binnenwereld – Het hart van het gebied wordt bezet door intieme woonpleintjes. Een netwerk van stegen verbindt de pleintjes onderling.  

Parkruimte voor de stad
De belangrijkste parken van Utrecht liggen in een ring met een straal van circa 1,5 kilometer rond het plangebied. We zien een unieke kans om aan dit bestaande alfabet van parken een letter toe te voegen. In de meest oostelijke punt van het plangebied kan een van de meest centraal gelegen parken van de stad worden ontwikkeld. Een cultuurpark dat samen met het nieuwe programma een kwalitatief hoogwaardige toevoeging zal zijn aan de stad.DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk117

Spoorpark als toevoeging op de parken van Utrecht.

Het aanbod in groene ruimtes wordt vervolmaakt door de groene pocket-parken aan een lineaire park meelopend met de Daalsedijk. In het zuidelijk deel heeft een ruige groene spoorzone zijn geheel eigen kwaliteit. Samen met de pleintjes ontstaan 4 geheel eigen sferen waar gewerkt en gewoond wordt.

Verankeren in de omgeving
Hoe laat je een gedachtengoed als het Cityplot nu naadloos aansluiten op het specifieke karakter en de omgeving van een voormalig NS terrein? We doen dat door het implementeren van de vier stedelijke sferen die gezamenlijk de unieke identiteit van dit gebied uitdragen. De vier sferen zorgen voor complexiteit en gelaagdheid van openbare ruimtes in Wisselspoor, en juist dat maakt dit gebied zo verleidelijk. Het contrast tussen het stedelijke park en intieme straatjes, hofjes en binnenpleinen. Het robuuste karakter van het spoorpark versus de zachte, groene zoom om de 2e Daalsedijk, waarin kleine ‘pocketparken’ zijn opgenomen. Al deze contrasten geven spanning en verrassing aan het gebied die zorgt voor de hier zo passende sfeer.

We beginnen direct!
De ontwikkeling van Werkspoor begint niet over enkele jaren, maar nu!

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk119Eerste tekeningen van deelgebied 1

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk1112In onze visie dient een gebiedsontwikkeling in elke fase een maatpak aan functies te bieden aan de gebruikers en de buurt. Dat betekent dat we zowel voordat de bouwactiviteiten aanvangen, tijdens de bouw en daarna veel aandacht besteden aan het functionele programma dat in de tijd van gedaante kan verwisselen. Immers, tijdens de eerste ‘rauwe’ fase kent het gebied een andere verschijningsvorm dan na oplevering van alle deelgebieden. Door ons nu al te richten op het aanbieden van een ‘tailormade’ programma en het laden van de content, kunnen we enerzijds gebruikers aan ons binden en anderzijds het gebied positioneren met het gewenste merk DNA.

DELVA-Landscape-Architects-studioninedots-utrecht-wisselspoor-werkspoor-daalsedijk-werkspoor-NS-vastgoed-spoorpark-synchroon-skonk11909Een mogelijk eindscenario Wisselspoor Utrecht. Een nieuwe stuk stad waar wonen en werken samen gaat.  

Meer info over dit project: steven@delva.la