StadsBuiten

Stadsbuiten: De dynamiek van een stad, de geborgenheid van een dorp

StadsBuiten bekijkt hoe de ontwikkeling van stadsranden biodiversiteit kan versterken, collectiviteit kan vergroten èn op een duurzame manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad.

StadsBuiten is ontwikkeld door DELVA Landscape Architecture & UrbanismHouben / Van Mierlo architecten, Synchroon in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het is een concept voor wonen in kleine clusters aan de randen van de stad, met aandacht voor ontwikkeling van een sterke gemeenschap en natuur met een grote biodiversiteit.

De schakelzone tussen stad en natuur biedt ruimte voor woongebieden die worden ingepast in het landschap en voorzien in de behoefte van een belangrijke stedelijke doelgroep: mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Mensen die zich bewust zijn van hun omgeving en persoonlijke ecologische footprint en verbonden zijn aan de plek of buurt waar zij wonen.

Project link
StadsBuiten