Start bouw Max & Moore – Buiksloterham Amsterdam

Max & Moore bestaat uit twee onderling verbonden gebouwen met een oppervlakte van 7.000 m2 en 2.800 m2. Het ontwerp door Mei architects,  DELVA Landscape Architecture/ Urbanism en MOSS kenmerkt zich als robuust, groen en chic. Met aandacht voor een samenspel van het industriële karakter van Buiksloterham en groenbeleving zoekt het ontwerp aansluiting bij de omgeving. Ook het openbaar toegankelijk restaurant (500 m2) wordt een ontmoetingsplek voor gebruikers, omwonenden, en bezoekers. Daarnaast is sterk ingezet op duurzaamheid, natuur en gezondheid. 

Groene buitenruimtes, dakterrassen en dubbelhoge patio’s zorgen voor een gezond werkklimaat, stimuleren de biodiversiteit van de stad, en verbinden het complex en gebruikers met de omgeving. De bijzondere ligging aan het water van het Tolhuiskanaal draagt verder bij aan de natuurervaring.

Max & Moore luidt de eerste fase in van een grotere herontwikkeling van een verouderd bedrijventerrein aan de Asterweg in Buiksloterham.
Auteurs van het grotere plan ‘Asterdam’ zijn DELVA en Office Winhov in opdracht van Being.

In de tweede fase binnen het plan ‘Asterdam’ wordt een diverse mix van functies, met voornamelijk woningen, toegevoegd. Begin 2020 is de demontage van de oude bebouwing begonnen, waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Dit binnen de Circulariteitsgedachte en het opgestelde manifest ‘Circulair Buiksloterham’ van het team rond DELVA. Tot die tijd gebruikten Being en COD de locatie om de pop-up venue Oumuamua, een initiatief van Space Encounters, te faciliteren. Komende jaren ontwikkelt het gebied waarin Max & Moore wordt gerealiseerd, tussen Overhoeks en de NDSM-werf, zich tot een circulaire stadswijk, gericht op wonen en werken.

Being en COD zullen woensdag 22 juli het symbolische startsein voor de bouw van Max & Moore geven.
De bouw wordt uitgevoerd door Pleijsier Bouw. Geïnteresseerden kunnen het evenement live volgen op 22 juli vanaf 16.00u via deze link.

Project link
Asterdam Max & Moore