Back

Team DELVA / Studioninedots presenteert winnend plan transformatie Melkfabriek – Eindhoven

NL 26/09/17 – Team Zuivelfabriek is geselecteerd om het Campina terrein te transformeren naar een hoogwaardig verblijfsgebied met wonen en werken.

Koninklijke Friesland Campina N.V. en BPD Ontwikkeling maken bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van het voormalige Campina terrein in Eindhoven. Daarmee wordt de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuw stuk stad waarbij de kanaalzone verandert in een gebied met een nieuw milieu en innovatieve bedrijven.

De ruimtelijke identiteit van het gebied wordt ontleend aan de wisselwerking tussen bijzondere woon- en leefmilieus.

Carl Smeets, regiodirecteurbij BPD: ‘Wij willen hier een plek maken die uitgaat van de kracht van de bestaande gebouwen en deze combineren met een nieuwe stedelijkheid die zich volledig richt op de mens. Een plek zonder straten en stoepen, maar met ‘shared common spaces’, die aanleiding geven voor ontmoeting. Het concept van Studioninedots en DELVA Landscape Architects gaat daarbij verder dan de locatie alleen. De inrichting van de openbare ruimte kan als voorbeeld dienen voor de toekomstige inrichting en vergroening van de gehele kanaalzone’.

Door de vergroening van de kanaalzone wordt het een aangename verblijfsplek.

Over het plan: 
Op de plaats van de voormalige Campinafabriek aan het Eindhovens Kanaal begint straks een nieuw stuk stad. De wederzijdse versterking van de bestaande Campina-gebouwen en nieuw programma staat centraal in het concept dat BPD met Studioninedots en DELVA Landscape Architects voor de plek heeft neergezet. Werkelijke interactie tussen bewoners en ondernemers, bedrijvigheid en recreatie leidt er tot een verrassende gebouwtypologie. De ruimtelijke identiteit van het nieuwe stuk stad wordt ontleend aan de openbare ruimte. De ontwerpers creëerden daartoe complementaire sferen; de boulevard als ruggengraat, het kanaal als verblijfsgebied en de dwaalwereld van binnenhoven en groene pleinen daar tussenin. De transformatie van industrie naar een gebied met een hoge verblijfskwaliteit geeft aanleiding om de gehele kanaalzone in de toekomst volgens deze principes in te richten.

De dwaalroutes worden gevormd door groene binnenhoven en pleinen.

Over het Campina terrein:
Het Campina complex aan de Dirk Bootslaan is in 1961 in gebruik genomen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten in september 2015 heeft beëindigd is de fabriek ontmanteld, waarbij alle machines en installaties zijn verwijderd. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campina terrein Eindhoven’, is het Campina terrein door FrieslandCampina in maart 2017 te koop aangeboden.

Het groene plein creëert ruimte voor ontmoeten en werken.

Team De Zuivelfabriek: DELVA Landscape Architects /Urbanism, StudioninedotsBPD Ontwikkeling BV, BOEi, BounceSpace, Horeca Development en PLYGRND.city