Beeldkwaliteitsplan - Lommel

DELVA Landscape Architecture Urbanism maakte het beeldkwaliteitsplan Lommel i.s.m. plusofficearchitects uit Brussel. Lommel is een stad in de Belgische Kempen die bestaat uit 13 dorpen.

Deze dorpenstad maakte de voorbije 30 jaar enorme veranderingen door. Een gemeenschap die einde jaren ’70 nog deels agrarisch leefde, is in drie decennia erg heterogeen geworden, zowel sociaal – economisch als cultureel. Hoe wordt deze ruimtelijk transformatie naar meer stedelijkheid vormgegeven? Het stadsbestuur van Lommel gaat de uitdaging aan en ziet een beeldkwaliteitsplan daartoe als het geschikte instrument.

In het ruimtelijk beleid ligt het accent meestal op de functie en regeling van het grondgebruik. Vormgeving en inrichting van de ruimte komen pas in de ontwerpfase aan de orde en vaak project per project. Het beeldkwaliteitsplan Lommel (BKP) is ontwikkeld om de samenhang tussen ruimtelijk beleid en ontwerp te verbeteren. Het is een instrument om in een vroeg stadium de gewenste ruimtelijke kwaliteit in woord en beeld vast te leggen.

Plankaart Beeldkwaliteitsplan Lommel - Landschappelijke entiteiten van Lommel

Fotomontage beekdal van de Molse Nete als recreatief landschapspark

Beekdalen worden dragers van de ruimtelijke ontwikkeling. Beekdalen worden weer herkenbaar en beleefbaar door lijnen van houtwallen haaks op het dal. De beek krijgt weer de ruimte.

Bij beeldkwaliteit gaat het niet om fraaie stadszichten of landschapsbeelden op zich, maar om beelden die gebaseerd zijn op een breed scala aan aspecten, zoals bijvoorbeeld gewenste functies en programma’s, bestaande bodemgegevens, lokale karakteristieken en historie.

Beekdalen worden dragers van de ruimtelijke ontwikkeling, Beekdalen worden weer herkenbaar en beleefbaar door lijnen van houtwallen haaks op het dal, De beek krijgt weer de ruimte

Het beeldkwaliteitsplan (BKP) is in de eerste plaats bedoeld als inspirerend document, maar is daarnaast ook belangrijk als beheers- en toetsingsinstrument, overigens zonder een dwingend karakter.

Fotomontage nieuwe bebouwingstypologie vormt de nieuwe rand van het Burgermeesterpark

Lommel is volop bezig haar stadscentrum uit te bouwen tot een hoogwaardige stedelijke leefomgeving

Dat is belangrijk voor Lommel, want, laat één ding duidelijk zijn, ook voor de toekomst staan belangrijke evoluties op stapel. Zo is Lommel volop bezig haar stadscentrum uit te bouwen tot een hoogwaardige stedelijke leefomgeving met nieuwe woongelegenheden, infrastructuur, groene ruimte en andere voorzieningen. Maar ook de grote recreatieve netwerken, mobiliteitsnetwerken en nieuwe industriegebieden zijn volop in ontwikkeling. Met het beeldkwaliteitsplan wil Lommel de transformatie doormaken van dorpenstad naar nieuwe stad.

Locatie
Lommel
Status
Onderzoek
Opdrachtgever
Vlaams bouwmeester - Stad Lommel
Samen met
Plusoffice Architects
Steven Delva MLA
Pieter Theuws MSc