Binnentuin Cadixwijk Eilandje - Antwerpen

Low Architecten en DELVA Landscape Architecture / Urbanism presenteren de plannen van bouwblok D2 op het Eilandje.

Dat de ambities die de Stad Antwerpen voor ogen heeft groot zijn, mag blijken uit de projectdefinitie, die stelt dat een kwalitatief project de som is van architecturale, stedenbouwkundige, landschap, organisatorische, sociale en duurzame aspecten. Met die gedachte wordt er gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit om te komen tot een duurzame  stadsontwikkeling.

Beleving en socio maatschappelijke meerwaarde

Door de herschaling van het volume ontstaan gebouwen op mensenmaat. Deze ingreep bepaalt in grote mate de belevingswaarde en draagt bij tot de verankering van het project in zijn context. De monumentaliteit ervan versterkt bovendien de herkenbaarheid en dus de identiteit van de wijk.

Binnengebied – een tuin dat mee beweegt met de stroom

De open ruimte in het binnengebied heeft geen publiek karakter. Ze is opgevat als een groene tuin waarin een aantal precies gedefinieerde – en ruimtelijk afgebakende – privatieve zones zijn ingepast. Dit is een bewuste keuze; gezien de kades aan de dokken voldoende publieke ruimte bieden, ervaren we het creëren van nog meer publieke ruimte in het binnengebied niet opportuun. Bijzondere aandacht gaat naar de hiërarchie tussen privatief en niet-privatief, alsook bieden hoogstammige bomen de gewenste privacy. Het resultaat is een zachte groene binnentuin met een bijzondere intimiteit.

De open ruimte in het binnengebied heeft geen publiek karakter. Ze is opgevat als een groene tuin waarin een aantal precies gedefinieerde – en ruimtelijk afgebakende – privatieve zones zijn ingepast

De gelijkvloerse verdieping wordt ingevuld met enerzijds grondgebonden woningen die zich op 2 bouwlagen laten organiseren en anderzijds commerciële ruimte

Kansen voor de buurt

De gelijkvloerse verdieping wordt ingevuld met enerzijds grondgebonden woningen die zich op 2 bouwlagen laten organiseren, en anderzijds commerciële ruimte (shop, buurtwinkel, kleine handel, buurthuis,…) en/of praktijkruimte voor vrije beroepen, ed.

Bovendien zijn momenteel gesprekken gaande tussen ontwikkelaar en eindgebruiker voor de invulling van de gelijkvloerse ruimte aan de zijde van het dok . Dit is immers een uitgelezen plek voor een horeca zaak type ‘Harbour Café’, zodat een vergelijkbare situatie ontstaat zoals op de Godefriduskaai aan het MAS.

Door ruimte terug te geven aan de buurt bevordert men sociale contacten en kan het project een katalysator worden van meer sociale cohesie. In die zin reikt de impact van het project verder dan de fysieke grenzen van het perceel.

Door ruimte terug te geven aan de buurt bevordert men sociale contacten en kan het project een katalysator worden van meer sociale cohesie

Locatie
Antwerpen
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
AG Vespa
Samen met
LOW architecten
Steven Delva MLA