Cobercokwartier - Arnhem

Iedereen die Arnhem kent, kent de Cobercofabriek: de momenteel ontoegankelijke parel aan de Rijn, direct naast het hart van de stad. Deze unieke plek wordt getransformeerd tot nieuwe stedelijke hotspot ‘Cobercokwartier’. Onder het gebied Cobercokwartier vallen de oude Cobercofabriek met onder meer het Ketelhuis en de Flessenloods, de pleinen, de boulevard en nieuwbouwwoningen.
 
Een waardevol inclusief stuk stad
Het gebied ademt de industriële geschiedenis van Coberco. Gelegen tussen de binnenstad en de industriële bedrijvigheid, direct aan de zonnige zijde van de Rijn en dicht bij de uitvalswegen, vormt het Cobercoterrein een fantastische basis om een nieuwe stadswijk te scheppen. Dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem waar wonen, werken, winkelen, genieten en ontspannen samenkomen. Met het openstellen van het gebied krijgen Arnhemmers er een prachtig stuk stad bij. Een waardevolle aanvulling. Een plek voor iedereen!
 
Cobercokwartier wordt een nieuw stuk stad met duidelijke kenmerken. Iedereen die de plek bezoekt, die er woont of die er onderneemt denkt daar hetzelfde over. Doordat iedereen zich verbindt aan de 10 gedragsprincipes van Cobercokwartier. Deze 10 principes passen allen onder 3 belangrijke pijlers, die Cobercokwartier typeren. Gezonde stad, karakter en mix met inspirerende smaakmakers. Cobercokwartier wordt ontwikkeld volgens het Cityplot principe.
 
Meer weten? Je kunt ook alles teruglezen in het kaderstellend masterplan.

Het Cobercokwartier

Het Cobercoterrein ligt in Arnhem op een prominente plek aan de Rijn, naast de John Frostbrug, grenzend aan de binnenstad. Het gebied ademt de historie van Coberco en in de nieuwe plannen maken wij dankbaar gebruik van de bestaande structuur, de fabrieksgebouwen en natuurlijk de ligging aan de zonzijde van de Rijn. De nieuwe naam van het gebied wordt het Cobercokwartier. Het doet waar Arnhem al jaren recht op heeft: dit stuk stad teruggeven aan de Arnhemmers.

Circulair Cityplot
Dit stuk stad wordt organisch ontwikkeld volgens het Circulair Cityplot-concept waardoor ook hier wordt ingezet op een adaptieve menging van functies, typologieën en initiatieven en op het aanjagen van waardevolle interactie tussen bewoners en bezoekers. Energie wordt er gewonnen uit hernieuwbare bronnen, mobiliteit wordt collectief en groen krijgt de ruimte. Als uitsmijter zal het Cobercokwartier straks volledig draaien op Campina’s biogas.

Oude gebouwen worden hergebruikt, nieuwe worden toegevoegd; klein en groot en goedkoop en duur worden er afgewisseld. Drie plots zijn aangewezen voor woningbouw, voor zowel appartementen en lofts als grondgebonden woningen, en deze worden afgewisseld met pleinen met horeca en plekken waar wordt gewerkt. De oude fabriekshallen zijn de identiteitsdragers en bieden straks ruimte aan ambachten, exposities en creatieve events. De voormalige Flessenloods wordt bijvoorbeeld ingezet als markthal voor Arnhems ambacht, de Machinekamer wordt horecagebouw en in het Ketelhuis komt een bierbrouwerij. Lokale partners zijn betrokken in de planvorming en dragen daar al actief aan bij. Het Cobercokwartier wordt autoluw, en het krijgt vooral met routes voor wandelaars en fietsers die aantakken op de omliggende wijken. Aan de Rijnzijde van het complex wordt een doorlopende boulevard aangelegd waarvan de vormgeving is gebaseerd op de hoogteverschillen die passen bij het rivierenlandschap.

Tender gewonnen!

FrieslandCampina en de Gemeente Arnhem formuleerden de ambitie om het gebied te transformeren. In vervolg daarop schreef FrieslandCampina een tender uit. De afgelopen periode vond een selectieprocedure plaats voor de verkoop van het terrein en deze werd gewonnen door BPD Ontwikkeling dat daarvoor Studioninedots’ bewezen concept Circulair Cityplot als uitgangspunt nam. Vervolgens werd het team uitgebreid met Studiospacious, BOEi, DELVA Landscape Architects en lokale partners.

Zie website: www.cobercokwartier.nl

Locatie
Arnhem
Status
VO
Opdrachtgever
BPD
Samen met
Studioninedots - BOEi
Steven Delva MLA
Sander van den Bosch ing.
Roy Straathof MSc
Arturo Calderón Esteban Phd