De Oosterlingen - Amsterdam

Op één van de laatste kavels van Oostenburg wordt in opdracht van Being De Oosterlingen ontwikkeld. Een bijzondere familie van zeven markante gebouwen, ontworpen door MVRDV met DELVA, elk met een overtuigende, herkenbare identiteit. Elk gebouw doet bovendien een eigen toevoeging om te komen tot een groen straatbeeld. Samen vormen ze, met het groen, een vitaal eiland in de drukke stad, een stedelijke oase met een geheel eigen, bruisende dynamiek.

De Oosterlingen zal een markante plek in Amsterdam innemen; Vlak langs het eind van de Czaar Peterstraat bij de oostelijke stadsentree aan het nieuwe plein. De toren zal bovendien dienen als een herkenbaar oriëntatiepunt voor de stad en zo uitnodigen om het vernieuwde stadsgebied te bezoeken.

Zeven unieke gebouwen met één verhaal

Samen vormen de zeven gebouwen een groen lab of groene expo. De gebouwen zijn getrapt, met terrassen die aan één kant van de laagste gebouwen naar de toren leiden. De daken van de lagere gebouwen worden geactiveerd met tuinen, een appelboomgaard, stadslandbouw of een dakbos.

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de materialisatie van de gebouwen; ze hebben gevels van glas, hout en gerecycled baksteen tot bio-based composite en rammed earth. De kas, het vogelhuis, de rots, het huis, de imker, de tuin, de klont: allemaal brengen ze hun eigen kwaliteiten in, gezamenlijk vormen ze één verhaal. Dat verhaal gaat over alles wat bloeit en groeit, leeft en zich ontwikkelt op het eiland.

Het wordt een reeks gebouwen met veel zichtbaar groen, in de vorm van semipublieke daktuinen met elk een eigen functie, van appelboomgaard tot moestuin en exclusief voor fauna toegankelijk dakbos. Waardoor ook de dierenwereld zich hier straks bijzonder welkom heet. Dit geldt eveneens voor de groene façade, die vormt straks een uitnodigend welkom voor onder meer de lokale spoorbedvogel.

De Toren wordt een markant herkenningspunt met zijn grote diversiteit aan unieke bomen

Het daklandschap van de Oosterlingen is grotendeels collectief en daarmee toegankelijk voor de bewoners. De programmering draagt bij aan (natuur-)beleving in het plan. De afzonderlijke daken hebben verschillende vormen van activatie, waaronder sport, spel,vrijetijdsbesteding en natuurbeleving. We vinden er o.a. volkstuintjes, vijvers, en een boomgaard.

Het collectieve karakter van de daktuinen stimuleert sociale interactie tussen bewoners. Door bewoners de kans te geven hun collectieve dak (deels) zelf in te vullen, dragen we bij aan het vormen van een gemeenschap. Bovendien stimuleert het daadwerkelijke gebruik van het dak.

Oog voor Welzijn voor mens en natuur

Welzijn, de menselijke maat, en welbevinden staan centraal. Samen met een omgevingspsycholoog is onderzocht hoe de nieuwe bewoners zich straks echt thuis zullen voelen, op ‘hun’ eiland. Herkenbaarheid van ‘mijn gebouw’ bleek van essentieel belang. Zodat iedereen zich duurzaam aan deze unieke plek kan hechten. Zogenaamde prikkelzones ondersteunen de veranderende behoefte voor levendigheid, verbinding of juist rust. Er is ook aandacht voor de individuele binnenwereld, met semipublieke en private ruimten, en door het slim nadenken over de oriëntatie van de gebouwen en indeling naar verschillende doelgroepen, leefstijlen en bioritmen. De Oosterlingen zet in op een leefbare omgeving voor mens, flora en fauna. Een leefomgeving die past bij het eilandleven – groen, biodivers, circulair, puur en toekomstgericht.

Locatie
Amsterdam
Status
Gewonnen Tender
Opdrachtgever
Being Development
Samen met
MVRDV, Stadgenoot, De Omgevingspsycholoog, IMd Raadgevende Ingenieurs, Arup, DGMR, IGG Bouweconomie, Buildings that Matter, Allen & Overy, Loyens & Loeff, Res &Smit, ...,staat, Renders: Proloog
Steven Delva
Jeroen Jacobs