Kade Kerkplein - Rotterdam

In het programma Rivieroevers geeft de gemeente Rotterdam samen met allerlei partners in de stad de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost. Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras. De Rotterdamse rivieren worden nog aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger.

In de binnenstad van Rotterdam worden de kades van de Rotte bij het Grote Kerkplein opnieuw ingericht, groen gemaakt en aangesloten op de Delftse Vaart. Er komt een trap met (zit)treden aan een brede lage vlonder.

Plattegrond van het definitieve ontwerp

Meer bezoekers van het stadspark kunnen straks ook aan de waterkant zitten. Kano’s en bootjes kunnen eenvoudig aanleggen aan de lagere vlonder.

Het Grotekerkplein is onderdeel van het vaarroutenetwerk op de Rotte, specifiek voor kano’s. De aanpak van de kade aan het Grotekerkplein is een eerste in een reeks aan aanpassingen aan de kades langs de Rotte.

Zicht op de kade en het stadspodium vanaf de Hoogstraat

Deksloof als informatievoorziening en afwatering

Groene oase

Na een recente renovatie is het Grotekerkplein nu een groene oase in het hart van de stad. Onder het gras ligt lavagesteente: die geeft het regenwater vertraagd af aan de grond eromheen en ontiet daarmee de riolering. Het teveel aan water stroomt via een overstort direct in de Delftsevaart.

Hergebruik

De stalen fundering van de huidige steiger aan het Grotekerkplein wordt hergebruikt bij het plaatsen van de nieuwe vlonder. De vloerdelen van de vlonder krijgen een tweede leven in onder andere een bewonersinitiatief in het Wollefoppenpark en in een nieuw bruggetje ergens anders in de stad.

Kade Kerkplein is onderdeel van Rotte Rotterdam. klik hier voor meer informatie over het project.

Locatie
Rotterdam
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Steven Delva MLA
Silko van der Vliet ing.
Sander van den Bosch ing.