Leuvekolk - Rotterdam

De Leuvekolk (uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak) ondergaat de komende jaren een metamorfose. Langs het water komen een ligweide, steiger en ruimte voor kanoverhuur. Een waterinlaat zorgt voor toevoer van vers zoet water in de Leuvekolk. En vissen kunnen dankzij een vispassage van en naar de Nieuwe Maas trekken.

 

Elke opgave binnen het project van de Rotte wordt getoetst aan de fundamenten: wateropgave – placemaking – continuïteit – biodiversiteit – waterkwaliteit – bevaarbaarheid

Zoet water vanuit Nieuwe Maas

De inlaat voor zoet water vanuit de Nieuwe Maas is als eerste aan de beurt. Hiervoor wordt een bestaande, ongebruikte leiding - gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat vorig jaar de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er ook in periodes van droogte voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

 

Een robuust en gezond watersysteem

 

De Leuvekolk is de plek waar de Nieuwe Maas en de Rotte samenkomen. De kolk ligt in een vergeten deel van de binnenstad en kampt met waterkwaliteitsproblemen. Het toepassen van een waterinlaat gecombineerd met een vistrap zal de waterkwaliteit verbeteren. Daarnaast wordt de kolk geprogrammeerd met onder andere een uitspanning en kanoverhuur.

Schoner water

Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat het water stil en hoopt er vaak kroos en vuil op. Straks wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten, diertjes en vissen beter gedijen.

Aanleg ligweide en steiger

De twee binnenvaartschepen die nu in de Leuvekolk liggen, maken plaats voor een vistrap. Deze vispassage maakt de migratie van trekvissen, zoals paling en de driedoornige stekelbaars, tussen de Rotte en de Nieuwe Maas mogelijk. In 2020 legt de gemeente een ligweide en steiger aan. Daardoor kun je vlakbij het water zitten en je kano of sloepje afmeren. Een ondernemer heeft interesse getoond om kano’s te gaan verhuren.

Het actief programmeren van de kolk maakt deze weer onderdeel van de binnenstad

De aanpassing van de Leuvekolk wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. Andere plekken langs de Rotte die opnieuw worden ingericht zijn de Linker Rottekade, het Grotekerkplein en de Crooswijksebocht.

Ontwerp Leuvekolk 
met de trap naar de kanoverhuur 
en de vistrap

Montage Leuvekolk waar de waterkwaliteit wordt aangepakt door de vistrap in combinatie met recreatie aan de vlonder

Lees hier het boekwerk van Rotte.

Locatie
Rotterdam
Status
Studie
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Samen met
Skonk en Witteveen+Bos
Steven Delva MLA
Rogier Hendriks MSc
Barend Mense MSc
Jens Jorritsma MSc