Back

Manifest Circulair Buiksloterham – Amsterdam

NL 2015 –  Voormalig industriegebied Buiksloterham, Amsterdam-Noord, wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.

Op donderdag 5 maart 2014 spraken 20 organisaties zich uit voor en scharen zich achter de ambitie om Buiksloterham een voorbeeld te maken van circulaire gebiedsontwikkeling. Ze ondertekenden het manifest ‘Circulair Buiksloterham’.

In het gebied – nu nog gedeeltelijk industriegebied en grotendeels vervuild en leegstaand – verrijzen straks zo’n 3.500 woningen en 200.000 m2 werkruimte.

DELVA-Landscape-Architects-Steven-Delva-Amsterdam-Noord-Cityplot-Buiksloterham-Studioninedots-Laboratorium-Circulariteit-Boekwerk

DELVA-Landscape-Architects-Steven-Delva-Amsterdam-Noord-Cityplot-Buiksloterham-Studioninedots-Laboratorium-Circulariteit-Boek-Living-Lab

 

Het Manifest Circulair Buiksloterham

Over het onderzoek Circulair Buiksloterham

De noodzaak voor de transitie naar de circulaire inrichting van steden dringt zich al geruime tijd aan. De opgave van Buiksloterham als binnenstedelijk transformatiegebied biedt een uitgelezen mogelijkheid om stedelijke ontwikkeling te herdefiniëren. In opdracht van De Alliantie, de Gemeente Amsterdam Grond & Ontwikkeling en Waternet heeft DELVA Landscape Architects, i.s.m. STUDIONINEDOTS en Metabolic een uitgebreid onderzoek verricht naar de potentie van Buiksloterham om tot een circulaire wijk ontwikkeld te worden, resulterende in een circulaire visie en ambitie voor de wijk.

Klik hier voor het volledige rapport ‘Circulair Buiksloterham’.

DLA5-Buiksloterham-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-circulair-ontwerpend-onderzoek8

Betrokkken partijen ‘Circulair Buiksloterham’

Visie

Circulair Buiksloterham levert aansprekende circulaire prestaties. De wijk is een “living lab” waar experiment, onderzoek en innovatie actief worden aangemoedigd en toegepast; kennis wordt gedeeld binnen en buiten de wijk. Het woon- en werkklimaat is sociaal en divers en kent een hoge mate van betrokkenheid van bewonersen ondernemers. Cultuur in al haar mogelijke verschijningsvormen beschouwen we als een integraal onderdeel van de ontwikkeling. Er is een lokale en veerkrachtige economie waar diensten en goederen worden uitgewisseld met geld, tijd en lokale ruilsystemen. Energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Producten en materialen worden teruggewonnen voor hergebruik, reparatie en verdere recycling. Het gebied kent een grote biodiversiteit en beschikt over aantrekkelijke straten en gebouwen. Het project team voor de studie “Circulair Buiksloterham” bestaat uit: Metabolic, Studioninedots, DELVA Landscape Architects, Frank Alsema, Peter Dortwegt en Saskia Müller. Voormalig industriegebied Buiksloterham, Amsterdam-Noord, wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.

DLA5-Buiksloterham-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-circulair-ontwerpend-onderzoek9

Metabolisme analyse: in- en uitgaande stromen

Ambities

Op basis van uitgangspunten van de circulaire economie zijn de volgende ambities voor Buiksloterham geformuleerd:

  • Buiksloterham is zelfvoorzienend op energiegebied en gebaseerd op hernieuwbare energie
  • Buiksloterham is een ‘zero waste’ buurt met een zo veel mogelijk gesloten materiaalstroom
  • Buiksloterham is rain proof en wint nutriënten uit afvalwater
  • Ecosystemen in Buiksloterham worden geregenereerd en het natuurlijk kapitaal is zelfverniewend
  • Infrastructuur in Buiksloterham wordt maximaal in functie gebruikt en de lokale ‘zero emission’ mobiliteit veroorzaakt geen schadelijke uitstoot
  • Buiksloterham is een diverse, leefbare & inclusieve woonwijk
  • Buiksloterham draagt bij aan de lokale economie en stimuleert ondernemerschap
  • Buiksloterham betrekt bewoners en bedrijven bij lokale investeringen en waarde ontwikkeling
  • Buiksloterham is een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving met ruimte recreatie en ontspanning

 

 

DLA3-Buiksloterham-DELVA-Landscape-Architects-Studioninedots-Amsterdam-Antwerpen-circulair-ontwerpend-onderzoek4

Context analyse