Roosterbeek - Zonhoven

Net als vele kernen, is Zonhoven gesticht aan een stromend water: de Roosterbeek. De beek, stromend van oost naar west, kronkelde om de kerk heen en vormde ooit een natuurlijke afscheiding tussen het groene hof en het dorp. Stroomopwaarts werd het beekwater in bekkens opgestuwd en dankzij het hoogteverschil konden watermolens worden aangedreven.

Voorbij de kerk vervolgt de beek haar weg, waar zij het eeuwenoude systeem van visvijvers voedt met vers water, om zo een optimaal klimaat te creëren voor de kweek van zoetwatervis. De beek heeft altijd ten dienste gestaan van de gemeenschap. Zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’: de voordelen die mensen kunnen halen uit een natuurlijk systeem.

Echter, door de ontwikkeling van Zonhoven is het areaal verhard gebied fors toegenomen, de beek is op plekken ingebuisd en er wordt rioolwater geloosd in het natuurlijk systeem. Dit heeft in het verleden geleid tot wateroverlast en verschillende gebouwen liggen nog steeds in dit overstromingsgevoelig gebied. Naast de mens, heeft ook de flora en fauna te leiden onder deze veranderingen, historische verbindingen zijn verbroken en de natuurlijke systemen worden vervuild met gebiedsvreemde stoffen.

Knelpunten in de waterstructuur die leiden tot overstroming, vervuiling en andere soorten overlast

Ecosysteemdiensten: de voordelen die mensen kunnen halen uit een natuurlijk systeem

Het project focust zich op het herstellen van de relatie tussen het landschap en de mens, door het inzetten op ecosysteemdiensten. Hierbij is het vertrekpunt om de natuurlijke systemen te herstellen, en hiermee ook een antwoord te geven op het waterprobleem en de recreatieve mogelijkheden vergroot.

De loop van de Roosterbeek zal worden hersteld, waarbij de oevers worden verzacht, meer ruimte wordt gecreëerd voor het water en de ecologische waarden worden vergroot. Tevens zal de beek hiermee een grotere buffercapaciteit krijgen, waardoor er minder wateroverlast voorkomt en er niet meer geloosd hoeft te worden op de Roosterbeek. Ook biedt het herstel van het natuurlijk systeem kansen voor het aanleggen van een interessant en informatief fiets en wandelpad dat de beek volgt, en de bekkens, Zonhoven en de visvijvers verbindt.

Herstellen van de loop van de Roosterbeek, waarbij de oevers worden verzacht, meer ruimte wordt gecreëerd voor het water en de ecologische waarden worden vergroot

Herstellen van de loop van de Roosterbeek, van de hoger gelegen bekkens naar de lager gelegen visvijvers

Creëeren extra bekkens om water te bufferen, gecombineerd met een recreatieve route

Het bovengronds brengen van de beek rondom de kerk

Locatie
Zonhoven
Status
Studie
Opdrachtgever
Ruimte Vlaanderen
Samen met
DELVA - Plusoffice Architects - Witteveen en Bos
Steven Delva MLA
Rogier Hendriks MSc
Rens Wijnakker MSc
Frank Geunes
Marit Noest MSc