Schieveste - Schiedam

Begin 2018 werd er tussen de gemeente Schiedam en de ontwikkelcombinatie Schieveste een grondreserveringsovereenkomst gesloten. Hieruit volgde het masterplan ‘Schieveste’. DELVA trad op als ontwerper van de openbare ruimte binnen het te ontwikkelen gebied.

Schieveste is gelegen op een steenworp van het historisch centrum van Schiedam, in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. De regio staat voor een bijzonder grote verstedelijkingsopgave, en Schieveste is hierin een belangrijke schakel vermits ze direct aan het IC-station van Schiedam Centrum gelegen is. Doel is om de nu quasi ongebruikte strook grond intensief te verdichten tot een aangenaam en dynamisch woonmilieu voor de jonge stedeling die baat hebben bij een bijzonder goed ontsloten site.

Naast het station grenst Schieveste direct aan de A20, 3 oost-west metrolijnen, enkele buslijnen en een noord-zuid tramverbinding. Daarbovenop verbinden regionale fietspaden de site met Rotterdam Centraal, Schiedam Centrum, Merwevierhavens en in de toekomst Delft. 

 

Schieveste ligt centraal op de kennisas

Het stedenbouwkundig concept van de site tracht de grootste dichtheid aan de noordzijde, de kant van de snelweg, te realiseren. Dit om maximale zontoetreding in het gebied toe te laten en om het geluid van de snelweg buiten te houden. Hiertussen ontstaat een bijzonder, groen en rustig binnengebied dat ontwikkeld wordt via één ruggengraat die van de Schie tot ter hoogte van de Rotterdamse volkstuinen loopt. De ruggengraat wordt versterkt door 4 belangrijke zones binnen het plangebied: namelijk het groene stationsplein, de hoven, het sportplein en de tuinen. Elke zone heeft haar eigen identiteit, karakter en dynamiek en daardoor ook haar inrichting. 

Het bebouwingsconcept van Schieveste volgt uit de ligging en de geluidsontwikkeling

Zoveel mogelijk groen blijft behouden in Schieveste

In de uitwerking van het landschap wordt gewerkt met 3 types inrichting.

1. Een lange lijn van zeer dicht begroeide groenzones stuurt fietsers en voetgangers door het gebied heen.

2. Hogere grassen en heesters fungeren als een buffer tussen de semi-publieke buitenruimtes en private woningen.

3. Open grasweiden met solitaire, grote bomen geven de bewoners de ruimte om te ontspannen, te spelen en elkaar te ontmoeten. 

Klik hier voor de projectwebsite van Schieveste

Locatie
Schiedam
Status
Masterplan
Opdrachtgever
OCS Schieveste
Samen met
Kuiper Compagnons