On the way to Sheppard Parkway - Toronto

In 1902 was $500 teveel voor de stad Toronto om F. Law Olmsted in te huren voor een ontwerp van een nieuw stadspark. Honderd jaar later investeert Metrolinx twee keer dat bedrag per hoofd van de bevolking (totaal $16 miljard) voor het verbeteren van het openbaar vervoersnet van de stad. De competitie ‘Middle city Passages Toronto’ vraagt hoe die miljarden investering in nieuwe infrastructuur een bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijke stad waarin verbindingen en de leefbaarheid van de omliggende wijken wordt verbeterd?
Elk van de voorgestelde ingrepen in ‘On te way to Sheppards Parkway’ beantwoordt aan ambities en doelstellingen op schaal van de stad en draagt op wijkniveau bij aan een aantrekkelijk en werkend landschap.

Middle city Passages Toronto

De competitie ‘Middle city Passages Toronto’ stelt de vraag hoe het nieuwe netwerk van openbaar vervoer geïntegreerd kan worden in bestaande netwerken op wijkniveau. Hoe kunnen de vele miljarden die worden geïnvesteerd in de nieuwe infrastructuur een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad waarin nieuwe verbindingen worden gelegd, kleinschalige ontwikkelingen worden gestimuleerd, grootschalige ontwikkelingen gestuurd en de leefbaarheid van de omliggende wijken wordt verbeterd?

Vijf tips voor Metrolinx

Palmdale: buurtparken worden verbonden door een reeks kleine interventies

Transformatie van de wijken

In één van de multiculturele suburbs van Toronto, met een gebrekkig aanbod aan culturele en sociale voorzieningen en een relatief laag percentage autobezitters, stellen wij een reeks kleine ingrepen voor die tezamen een bijdrage leveren aan een breed gedragen transformatie van de wijken aan weerszijden van Sheppard Avenue.

Toolbox voor een werkend landschap

De basis van de transformatie wordt gelegd in een eenvoudig toe te passen toolbox. Ontwikkeling start op de kleinst mogelijke korrel; ingrepen die variëren van het hergebruiken van de verlichtingspalen om informele doorgangen te verlichten, het openstellen van de afgesloten private groene terreinen en het stimuleren van afkoppelen van regenwater op kavel- en wijknivau. Elk van de voorgestelde ingrepen beantwoord aan ambities en doelstellingen op schaal van de stad en draagt op wijkniveau bij aan een aantrekkelijk en werkend landschap. Tuinen, parken en de nieuwe tramhaltes dragen bij aan het ontlasten van het watersysteem van de stad, gemeenschappelijke (moes)tuinen en kleine ‘schuur-passages’ activeren de openbare ruimte en bieden mogelijkheden voor community-building en onderwijs. Een 21e-eeuws stadslandschap dat haar identiteit ontleent aan het feit dat het werkt!

De invloed van het investeren van 500 euro per inwoner

De menselijke schaal van het passeren van een gerasterde stad

Bij de bespreking van de betekenis van de passage, de organisatorische patroon van de stad is van cruciaal belang. De horizontale schikking wordt gestructureerd door een grootschalige rechtlijnige kader, waarin een veelheid van programma’s, weegschalen en sub-patronen kunnen naast elkaar bestaan. De LRT is een kans om specificiteit te introduceren in wat schijnbaar generiek. De haltes halverwege blok locatie stropdas in de verbeterde passage netwerken en bestaande figuren (kreek, ravijn, spoorwegen, erfdienstbaarheid strip …). De helderheid van de zuivere vormen, zoals de cirkels van licht hulp naar safe havens binnen het complex stedelijk weefsel te maken, een gevoel van plaats voor de passages en een ervaring voor de LRT rider. Door middel van een dergelijke veelheid van kleine operaties, initiatieven co-creatie en intelligent stedenbouwkundig ontwerp en de planning van deze buurt in de voorsteden zou kunnen worden op de weg om een ​​voorbeeldig wijk, goed bereikbaar met aantrekkelijke huisvesting in een toegankelijke en operationele landschap, vandaar Sheppard Parkway.

Plankaarten voor Palmdale en Agincourt

Gecombineerde investeringen in actuele opgaven als basis voor het versterken van verbindingen

Co-Creation

Het voorstel staat dat de investeringen in de modernisering van het openbaar vervoer van Toronto niet zou moeten leiden tot puur technocratische ingenieurs oplossingen.

Wij geloven dat slim combineren fondsen zullen bijdragen aan een meer aantrekkelijke stad waar een veelheid van ambities kunnen worden bereikt. Een proces van co-creatie, waarin beleidsmakers, investeerders en inwoners samenwerken om meer leefbare en toekomstbestendige buurten te creëren.

Op naar Sheppard Parkway!

Locatie
Toronto
Status
Studie
Opdrachtgever
Metrolinx
Samen met
Plusoffice Architects
Steven Delva MLA
Barend Mense MSc
Rens Wijnakker MSc
Jens Jorritsma MSc
Marit Noest MSc