Van der Pekbuurt - Amsterdam

De Van der Pekstraat in Amsterdam Noord krijgt zijn dagelijkse markt.De Van der Pekstraat wordt heringericht om onder andere plaats te bieden aan de populaire markt komende van het Mosveld. Het inspiratieboekwerk `Van der Pekstraat`, opgesteld in 2009 door DELVA Landscape Architecture / Urbanism krijgt hiermee zijn vervolg.

Van der Pekbuurt

Een volksbuurt uit de jaren ’20, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School met een bijzondere en statige architectonische kwaliteit. De Van der Pekstraat was de eerste bewoonde straat vanaf de pont in Amsterdam-Noord, de verbinding van het Mosplein met de Bloemenbuurt en de schakel tussen de ontwikkelingen op Overhoeks en het koopcentrum Mosveld.

Bewoners

Op de vraag een positief punt te noemen van de huidige buurt en straat lopen de meningen uiteen. Vooral de nieuwe ondernemers als Royal Vispaleis, de textieldrukkerij en Il Pecorino prezen de dynamiek van de Van der Pekstraat. Een plek waar nog veel kan en mag, een plek die gemaakt kan worden. Het Berlijn van Amsterdam. Een aantal ondernemers dat er langer zit noemden de straat ronduit saai. “Er lopen altijd dezelfde mensen. En na acht uur ‘s avonds loopt hier niemand meer op straat”.

Van der Pekmarkt met gezicht naar winkels, Huidige straat, profielvoorstel, visualisatie 2014

Gerichte transformatie panden Van der Pekstraat

Van der Pek vernieuwd

De komende jaren wordt de Van der Pekbuurt vernieuwd. Dit op initaitef van het stadsdeel en woningbouwcoöperatie Ymere. De woningen worden gerenoveerd en het winkelgebied wordt aangepakt. De heraanleg van de openbare ruimte zal in de grootste metamorfose fungeren als een aanjager naar een dynamische toekomst Van der Pekbuurt.

Ontwerp

DELVA Landscape Architecture / Urbanism ontwikkelde in opdracht van stad Amsterdam en Ymere het inspiratieboek voor de openbare ruimte en de herontwikkeling van de panden Van der Pekstraat.
Het boekwerk is op te vragen bij Ymere en DELVA Landscape Architecture / Urbanism.

Start onderzoek tot transformatie

Start van het de studie is het formuleren van een haalbare, correcte ambitie voor de Van der Pekstraat. Dit gecombineerd met de eigenheid of identiteit van de plek en zijn bewoners. Om de te maken keuzes  te sterken heeft DELVA LA in opdracht van de stad 6 winkelstraten in de stad met elkaar vergeleken. Dit op het gebied van de soort winkels, gevelopbouw, reclamebeleid, straatprofiel, plek in de stad, fietsverbindingen,..
De straten zijn; Haarlemmerstraat, Utrechtsestraat, Czaar Peterstraat, Dapperstraat, 1ste van Swindestraat, Van der Pekstraat.

Plattegrond Haarlemmerstraat, Utrechtsestraat, Czaar Peterstraat, Dapperstraat

Profiel Haarlemmerstraat-Utrechtsestraat-Czaar Peterstraat-Dapperstraat, Gebruik en inrichting: Haarlemmerstraat-Utrechtsestraat-Czaar Peterstraat-Dapperstraat-1ste van Swindestraat-Van der Pekstraat

Gevels en bouwtypologie Haarlemmerstraat – Van der Pekstraat

Toekomstige indeling Van der Pekstraat

Economische ontwikkelingen in relatie met de openbare ruimtekaart

Bij het vernieuwen, en het onder andere geschikt maken voor hedendaags gebruik van de Van der Pekstraat, is ambitie gekoppeld aan een zekere mate van terughoudendheid een vereiste. Het gaat niet om de ego van de ontwerper maar om de plek zelf. In eerste instantie moet daarnaar geluisterd worden waarna inzicht ontstaat hoe de straat op zijn eigen wijze nieuwe wensen als vanzelf in zich kan opnemen.

Een gedegen economische analyse geeft ons de informatie om te komen tot de juiste behandeling van de openbare ruimte.  Een goed werkende openbare ruimte zal bij de Van der Pekstraat niet het eindresultaat zijn van een wel florerende wijk.
De openbare ruimte is de aanjager, legt een goede basis voor een levendige straat. Een openbare ruimte met eigen karakter. Een straat die de voorwaarden schept om te komen tot het economisch wensbeeld.

Verschillende modellen

Van der Pekstraat met groene singel bij opgeknapte en samengevoegde wooneenheden

Van der Pekplein met een veelheid van kleine winkels

Van der Pekmarkt met gezicht naar winkels

Van der Pekstraat met zicht op Mosplein

Van der Pekpark op de kop van de Van der Pekstraat en aan het water

Lees hier meer over Van der Pekbuurt.

Locatie
Amsterdam
Status
Uitgevoerd
Opdrachtgever
Ymere
Steven Delva MLA
Pieter Theuws MSc
Sander van den Bosch ING