Back

De Tuinen van Puurs – vakblad Ruimte

BE  04/2018 – Een masterplan met collectieve tuinen als motor voor dorpsvernieuwing.

De Tuinen van Puurs.
In de ontwikkeling van onze dorpen zou een ‘business as usual’ scenario verdere verstikking betekenen en leiden tot een stedelijke schaalvergroting. Met de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd en als antwoord op het schrikbeeld van de betonstop zoal dat leeft bij vele dorpsbewoners, wil het masterplan ‘De Tuinen van Puurs’ een ontwikkeling ‘op maat van het dorp’ bieden.

Ruimte, februari 2018, blz 46-49.

Het volledige artikel leest u hier: De Tuinen van Puurs.

Team Puurs:
Plus Office Architects
DELVA Landscape Architecture Urbanism.

Opdrachtgever:
Gemeente Puurs.

Meer informatie? Kijk op deze pagina op onze website.