Back

Multifunctioneel Landschap Roosterbeek – vakblad RUIMTE

BE  01/02/2018 – RUIMTE publiceert het vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje. In opdracht van T.OP Limburg en Ruimte Vlaanderen.

Multifunctioneel Landschap Roosterbeek

Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje – het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, en worden er weinig nieuwe zijpaden verkend.
Toch kan het anders. Met het Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek wordt nu door T.OP Limburg net dat interessante stapje zijwaarts gezet. Dit onderzoeksproject, dat volgens het principe van ecosysteemdiensten werd opgezet, focust op het thema ‘water’. De huidige complexiteit van de waterproblematiek verplicht tot overleg tussen verschillende partners om krachten en middelen te bundelen en te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak. Samen nadenken over oplossingen is meer dan ooit actueel.

 

RUIMTE vakblad van de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning, Planning & praktijk, NR 36, februari 2018, blz 70-72.

Het volledige artikel leest u hier:
Multifunctioneel landschap Roosterbeek.

Team Roosterbeek:
Plus Office Architects,
Witteveen + Bos
DELVA LandscapeArchitecture Urbanism.

Opdrachtgever:
T.OP Limburg

Meer informatie over het project Roosterbeek vindt u op deze pagina van onze website.