Startsubsidie Rijkere Dijken

-------------

10/08/11
In opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt er momenteel gewerkt aan een ontwerpend onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe multifunctionele dijken.


Landscraper

-------------

25/06/11
The landscraper, a new Dutch landmark gepubliceerd in vaktijdschrift Topos nr. 75


Glimpses Amsterdam New York 2040

-------------

08/06/11
dingeman deijs architect en DELVA Landscape Architects werken aan Glimpses 2040. De expositie over de manier waarop beide metropoolregio’s werken aan hun duurzame toekomst.
08.06.11 / 10.09.11 Center for architecture - New-York
17.06.11 / 30.07.11 Architectuurcentrum Arcam – Amsterdam


Visionair

-------------

12/05/11
Dijk van een Kop gepubliceerd in mei nr. van vaktijdschrift de Architect in hoofdstuk Visionair.


Toekenning Startstipendium fonds BKVB

-------------

01/05/11
dingeman deijs ontvangt startstipendium van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.


Symposium Drechtstad 2050

-------------

10/02/11
dingeman deijs architect en DELVA Landscape Architects exposeren het plan Dijk van een Kop tijdens Drechtstad 2050. De expositie wordt geopend met een symposium op 18 februari 2011 om 15 uur. Centrum Beeldende Kunst te Dordrecht.


Winnaar prijsvraag De knopen van Dordrecht

-------------

25/10/10
dingeman deijs architect en DELVA Landscape Architects zijn één van de zes winnaars van De knopen van de Drechtsteden. Zij zijn geselecteerd voor het uitwerken van het plan Kop van het Land. Dit in opdracht van Stichting De Stad en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.
Jury: Optimale benutting van de kansen, die de dijkverzwaring biedt om van een bestaande knoop een recreatieve trekpleister te maken, zonder dat het landschap wordt aangetast door nieuwe bebouwing.


Dvd release De tocht

-------------

01/10/10


Expositie Almeerderslot

-------------

17/09/10


Het Engelermeer

-------------

25/06/10
dingeman deijs architect en DELVA Landscape Architects zijn genomineerd door het Bosch Architectuur Initiatief voor de landschappelijke visie op Het Engelermeer.
Jury: Laten we niet teveel afgraven, maar nu eens toevoegen! Een mooi duinlandschap dat past bij de ambitie van het Engelermeer. Tevens voorziet het ontwerp in een duidelijke zonering, waarbij de schaal treffend is. Er wordt echt een landschap gemaakt!


Dingeman Deijs wint Archiprix 2009!

-------------

01/07/09
Jury: Het prachtige plan kenmerkt zich door een vernieuwende exploderende houding. Door middel van enkele trefzekere ingrepen wordt het gebied geschikt gemaakt voor een nieuwe bestemming, in de beperking toont zich de meester. Het gebied heeft de architectuur nodig om überhaupt te kunnen blijven bestaan. Dit boeiende plan benut de potenties van de opgave door een nieuwe ongekende wereld te ontsluiten.