Open Sollicitatie

DELVA is op zoek naar enthousiaste collega’s.

Kom jij ons versterken?

Word jij enthousiast van het betekenis geven aan plekken en ruimtes? Zowel in de te verdichten stad maar ook daarbuiten? Wil jij werken aan een toekomst waar ruimte is voor elk individu, voor mens, plant en dier? Wens jij opgaven integraal aan te pakken en zie je dit als de mogelijkheid om een passend antwoord te bieden op de uitdagingen waar we voor staan? Hou je van schoonheid en durf je te gaan tot het laatste detail in de uitvoering? Dan ben jij voor ons de ideale kandidaat om team DELVA te versterken.

DELVA is altijd op zoek naar getalenteerde autonome mensen om ons team te versterken in de volgende functies:

 • Landschapsarchitect
 • Stedenbouwkundige
 • Cultuurtechnicus
 • Stagiair

Over Delva

Bij DELVA werkt een hecht team van 25 landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en cultuurtechnici samen aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, natuurontwikkeling en de veranderende betekenis van het publieke domein. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal, die wordt gekenmerkt door co-creatie en samenwerking.

Denk je dat je een geweldige toevoeging zou zijn aan DELVA? Neem dan contact met ons op.

Wat biedt DELVA?

DELVA is een energiek ontwerpbureau dat getalenteerde mensen samenbrengt en jonge mensen laat groeien en ontwikkelen tot volwassen en ervaren spelers binnen het vakgebied. Verder biedt DELVA:

 • De kans jezelf te ontwikkelen binnen het vak door middel van het realiseren van mooie, uitdagende en diverse projecten
 • Een bijzonder groene werkomgeving in het centrum van Amsterdam (Plantagebuurt)
 • Je omringen door gedreven, kundige maar vooral toffecollega’s
 • Een zeer competitief salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Dagelijks een gezonde lunch en wekelijks een borrel met het team
 • Een jaarlijkse buitenlandexcursie met het voltallige team
 • Alle faciliteiten om ons team op zijn best te laten functioneren

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatie, cv en portfolio naar jobs@delva.la

Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Emiel Swinnen via 020-2209078.

Open Application: DELVA is looking for colleagues

Will you join us?

Do you get excited about giving meaning to places and spaces? Do you want to embrace the challenge of greening and densifying cities and improving the surrounding landscape? Do you want to work on a future where there is room for every individual, for people, plants and animals? Do you wish to tackle assignments integrally and do you see this as an opportunity to provide a suitable answer to the challenges we face? Do you love beauty and do you dare to go to the last detail in the execution? Then you are the ideal candidate for us to strengthen team DELVA.

DELVA is always looking for talented autonomous people to join our team in the following positions:

 • Landscape Architect
 • Landscape Designer
 • Urban Designer
 • (Agricultural) Engineers
 • Drafter
 • Intern/Trainee

About DELVA

At DELVA, a close-knit team of 25 landscape architects, urban planners, designers and cultural technicians work together on major current challenges such as sustainable urbanization, nature development and the changing meaning of the public domain. A multidisciplinary approach is central to this, which is characterized by co-creation and collaboration.

What does DELVA offer?

DELVA is an energetic design agency that brings talented people together and allows young people to grow and develop into mature and experienced players in the field. DELVA also offers:

 • A competitive salary and benefits.
 • A fantastically beautiful, green and well-equipped workplace in the heart of Amsterdam
 • A healthy lunch every day and a weekly drink with inspiring and especially nice colleagues and an annual trip abroad with the whole team.

Interested?

Send your motivation, resume and portfolio to jobs@delva.la

For additional information about this vacancy, please contact Emiel Swinnen on 020-2209078.