Visie

DELVA is ‬gevestigd in  Amsterdam en ‬is opgericht in 2008‭ ‬door Landschapsarchitect Steven Delva‭. ‬Het‭ ‬team van 18‭ ‬medewerkers bestaat uit landschapsarchitecten‭, ‬ stedenbouwkundigen‭, architecten en cultuurtechnici‭. ‬De opdrachten binnen DELVA draaien vaak om de grote actuele opgaven als duurzaamheid‭, ‬infrastructuur‭, ‬ecologie‭ – ‬economie en de‭ ‬veranderende betekenis van het publieke domein‭. ‬

Bij het ontwerp en onderzoek hanteert DELVA Landscape Architects een specifieke werkwijze‭. ‬Onderzoek wordt gevolgd door heldere‭ ‬concepten‭. ‬Deze vormen de basis van strategische interventies‭. ‬Het bureau benut de krachten van al aanwezige ontwikkelingen en processen om bestaande kwaliteiten een nieuwe context en betekenis te geven‭. ‬

Ons doel is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de belevingskracht van het landschap te versterken‭.‬‭ ‬Belangrijk uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is ook de eigenheid van de plek‭. ‬Wij geven onszelf daarom de opdracht om het landschap door en door te leren kennen en te beleven‭. ‬Die grondige landschapsanalyse levert ons naast uw programma van eisen het materiaal om het landschap zowel bruikbaar als beleefbaar in te delen en in te richten en daarmee opnieuw kenbaar te maken aan iedereen die er is‭, ‬er komt en er dagelijks aan voorbijgaat‭. ‬

Het landschap is geen blanco‭, ‬onbeschreven blad‭. ‬Geen enkel type landschap‭, ‬van de lage moerasdelta tot de hoogste bergvlakte‭, ‬van het onbewoonde eiland tot de dichtstbevolkte metropool kunnen we louter rationeel benaderen‭.