Visie

DELVA Landscape Architecture | Urbanism is een gevierd bureau voor landschapsarchitectuur met affiniteit voor stedenbouw.

DELVA is opgericht in 2008 en uitgegroeid tot een toonaangevend bureau binnen het werkveld met een team van 25 enthousiaste professionals in hartje Amsterdam. Een team dat altijd bezig is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de beleving hiervan te versterken. DELVA wordt geleid door oprichter Steven Delva, tegenwoordig samen met Sander van den Bosch, Jeroen Jacobs en Emiel Swinnen. Vanuit Amsterdam (NL) werkt het team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en culturtechnici aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, natuurontwikkeling en de veranderende betekenis van het publieke domein. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal, die wordt gekenmerkt door co-creatie en samenwerking.

DELVA  gebruikt een specifieke werkwijze in hun ontwerp en onderzoek. Onderzoek wordt gevolgd door duidelijke concepten die visueel vormgegeven worden om breed te kunnen communiceren. Ze vormen de basis van strategische interventies en krachtige ontwerpen. Het bureau benut de kracht van bestaande plannen of bestaande ontwikkelingen en processen om de huidige kwaliteiten te versterken en een nieuwe context en betekenis te geven. Ons doel is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de beleving ervan te versterken. Een belangrijk uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is de eigenheid van de plek. Wij geven onszelf daarom de taak om het landschap door en door te leren kennen en te beleven. Naast het programma van eisen levert deze gedegen landschapsanalyse ons het materiaal om het landschap te ordenen en in te richten voor gebruik en beleving en zo weer bekend te maken aan iedereen die verblijft, bezoekt of voorbij komt. Bij onze projecten gaat verdichting altijd hand in hand met vergroening en duurzaamheid. Met bouw- of transformatieprojecten zetten we sterk in op vergroening, klimaatbestendigheid en woonkwaliteit. We zien het landschap als de ruggengraat van een plek en zijn altijd op zoek naar bijzondere synergieën tussen de open ruimte en de gebouwde omgeving.