Circulaire Broedplaats De Ceuvel in Europees jaarboek landschapsarchitectuur

Landscape Architecture Europe (LAE) toont de meest relevante en voorbeeldige projecten op het gebied van landschapsarchitectuur.
Waaronder ‘De Ceuvel’ – de circulaire broedplaats en het zelfzuiverend park in Amsterdam Noord.

Naast het ‘traditionele’ landschapsarchitectuurwerk – ontworpen en geconstrueerde locaties van elk formaat – zijn er strategische projecten en onderzoeksresultaten waarin de landschapsarchitectonische benadering de overhand heeft. De natuur en de democratie waren twee thema’s die de commissie in het bijzonder interesseerden, omdat ze belangrijke ‘krachten’ waren voor duurzame ontwikkeling en dus voor de agenda van de landschapsarchitectuur in Europa.

De Ceuvel wordt onder andere als geslaagd voorbeeld gepresenteerd voor het creëren van een interessante stadsbiotoop.

Meer info:

www.landscapearchitectureeurope.com
www.deceuvel.nl
www.delva.la/projecten/de-ceuvel/