De Morgen | “Gebruik de economie om extra natuur te creëeren.”

Gaan we in Vlaanderen en Nederland klimaatuitdagingen even desastreus aanpakken als we bij het hele stikstofdebacle gedaan hebben? Nochtans hoeft het niet complex te zijn: als we enerzijds economische projecten misbruiken om extra natuur te creëren en er anderzijds voor zorgen dat diezelfde natuur opbrengt, kunnen we heel wat maatschappelijke problemen aanpakken.

Steven Delva aan het woord.

Lees het hele artikel hier