De toekomst van de stad is hier, nu, natuur

De urgentie van biodiversiteit en het creëren van natuurinclusieve businessmodellen. Steven Delva aan het woord in ‘Synchroon met de stad’.

Urgentie biodiversiteit is toren hoog. Biodiversiteit is de basis van onze voeding. Volgens landschapsarchitect Steven Delva was daar jarenlang te weinig oog voor. Om een exponentiële verbetering te creëren, stelt hij voor interessant groen te valideren binnen businessmodellen. Meer biodiversiteit vormt geen doelstelling, maar het resultaat van goede plannen.

Als boerenzoon heeft hij het belang van biodiversiteit van jongs af aan meegekregen. ‘Deze diversiteit hadden we nodig om op de juiste manier gewassen te telen. Dat boeit mij. Landschapsarchitecten hebben het voorrecht te werken met de systematiek van de natuur. Je moet de werking van de natuur begrijpen en daarmee spelen: welke bomen groeien op welke grond; wat trekt bijen, vlinders en vogels naar je groengebied? Voor mij is het een vanzelfsprekend onderdeel van efficiënte plannen.

 

Businessmodel

Duurzaamheid, vergroening, circulair bouwen: je mag er in deze tijd veel aandacht voor hebben. Toch is dat niet genoeg, stelt Steven. “Je kunt wel gebruik maken van de actuele focus, maar duurzaamheid en vergroening horen in het DNA van je bedrijf te zitten en de planvoering te bepalen. Elke ontwerpdiscipline dient er oog voor te hebben, maar het zijn vooral de landschapsarchitecten die de verantwoordelijkheid dragen en dienen te nemen om een metamorfose binnen het ontwerpersvak waar te maken.”

Gemeenten bepalen het beleid. Zij hebben allemaal hun eigen manier om ‘Paris proof’ te worden, te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. “De doelstellingen van verschillende grote steden hebben wij onderzocht en naast elkaar gelegd”, vertelt Steven. “Een Vlaamse stad kiest er bijvoorbeeld voor om dertig procent van de parken af te staan aan de natuur. Andere steden voegen tienduizend bomen toe. Om het realistisch te maken, bedenken we manieren om aanlegkosten, maar zeker ook beheerskosten te beperken.”

Steven wijst op zijn eigen groene dak. “Dat is tegelijkertijd het terras en het visitekaartje van ons hotel. Als een groen dak enkel groen dak is, kan het niet gevalideerd worden. Maak groene daken daarom tot onderdeel van een businessmodel. Biodiversiteit kun je alleen realiseren met meer interessant groen. Maar dat moet je niet willen bereiken door simpelweg meer bomen te planten. Het moet het resultaat zijn van, wat ik noem, ‘slimme meekoppelkansen’. Het koppelen van doelstellingen levert meekoppelkansen op voor zaken die er anders uitvallen, zoals groen.”

 

Link naar volledig artikel:Synchroon met de stad’ het platform waarop belangrijke thema’s rond stedelijke ontwikkelingen onder de aandacht gebracht worden.