Integraal denken | PROVADA

ABN AMRO presenteert ‘de integrale opgave van architectuur’ onder leiding van Hélène Hendriks. 

Steven Delva spreekt over de belangrijke rol van landschapsarchitectuur om de actuele bouwopgave evenwichtig en integraal uit te voeren. Dit wordt geduid aan de hand van 4 pijlers die ten grondslag liggen voor deze manier van ontwikkelen. 

Meer informatie here