Kracht van de natuur als uitgangspunt voor stadmaken | Heerlen

Heerlen is bezig met het creëren van een stad waar inwoners zich thuis voelen en bezoekers graag verblijven, met een aangename en groene openbare ruimte. We zijn verheugd om aan dit ambitieuze project bij te dragen. Team DELVA zal advies geven en ontwerpen maken voor de openbare ruimte in het centrum, passend bij de identiteit en groene ambities van Heerlen. In deze langdurige samenwerking ligt de focus op korte termijn op kleine, impactvolle vergroeningsprojecten die aansluiten bij het toekomstbeeld van een groene, levendige binnenstad.

Bij DELVA geloven we in de kracht van de natuur als middel om stedelijke uitdagingen aan te pakken. We draaien het ontwerpproces om en kiezen radicaal voor het landschap als basis. Elk ontwerp moet een antwoord bieden op meerdere uitdagingen en resulteert in een samenhangende, groene totaaloplossing die ook ruimte biedt voor parkeren, cultuur, ontmoeting en economische stimulans. Heerlen biedt ruimte voor vernieuwing en verbetering, en wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking om deze stad nog mooier te maken.

Locatie
Heerlen