Polder Perspectieven: lezing door Steven Delva – Almere

De menging van stad en landschap in het ruimtelijk ontwerp – 20 november in Almere

In de lezingen van Polderperspectieven ligt de nadruk steeds op de evenwaardige relatie tussen bebouwing en groen. Vanaf de aanleg van de eerste stadskernen Haven en Stad proberen landschapsarchitecten betekenis te geven aan het stadslandschap binnen de meerkernige structuur van Almere. Met de opgave om in de nabije toekomst 60.000 woningen te realiseren, is de vraag hoe je vormgeeft aan die relatie tussen stad en landschap in Almere weer zeer actueel. Steven Delva (DELVA Landscape Architecture / Urbanism ) zet in deze lezing zijn principes uiteen waarmee hij op verschillende schaalniveaus de wisselwerking tussen rood en groen vormgeeft.
Aan de hand van projecten in bijvoorbeeld Gent (Groene klimaatassen), Rotterdam (Rotte, Merwe Vierhaven) en Eindhoven laat Steven Delva zien hoe deze principes ook in Almere, waar hij onder meer werkt aan het Stationsgebied, toepasbaar zijn.

 

Datum: 20 November
Tijd: 19:30u
Locatie: Voormalig Casa Casla, Weerwaterplein 3,  Almere
Tickets: hier