Team DELVA, Plusoffice, Witteveen+Bos en OSA aan de slag met de Groenklimaatassen – Gent

Team DELVA, Plusoffice, Witteveen + Bos en OSA gaan aan de slag om een visie op te stellen voor de ontwikkeling van acht groenklimaatassen vanuit het buitengebied tot in het centrum van Gent. 

‘De Stad Gent werkt al enkele decennia aan de realisatie van acht groenklimaatassen. Deze groenklimaatassen vormen een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen het buitengebied en het stadscentrum. Ze brengen het groen tot diep in de stedelijke ruimte en zorgen voor verkoeling en verluchting, temperen het hitte-eiland effect, gaan wateroverlast en verdroging tegen. Daarnaast hebben ze een belangrijke functie als natuurverbinding, zowel voor fauna en flora. Een doorgaande fiets- en wandelas zorgt voor een verbinding tussen centrum en buitengebied. Mogelijke verdichting hiernaast gebeurt met respect voor het karakter van de groenklimaatassen.’

De jury prees de innovatieve visie op de opgave waarin ons team de groenklimaatassen ziet als merk en pionier van een klimaatneutraal Gent. Hierbij wordt meervoudig ruimtegebruik geïntroduceerd en gestimuleerd. Dit doen we door te focussen op 6 thema’s die binnen elke groenklimaatas aanwezig zullen zijn: soms de ene prominenter dan de andere, afhankelijk van de context, maar altijd zijn alle thema’s minstens minimaal vertegenwoordigd. Onze visie pleit voor een uniforme aanpak en uitwerking, de groenklimaatassen te beschouwen als testplek en ze te doen fungeren als structurerende lijnen binnen het stedelijk landschap.