Toekomstperspectief binnenstedelijke Rotte

Boek ‘Toekomstperspectief binnenstedelijke Rotte’ gepresenteerd in Timmerhuis te Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft zich als doel gesteld een programma uit te werken voor de rivieren en hun waterfront. Dit met een duidelijk naar voren geschoven doel: de leefkwaliteit te verbeteren en de natuur in de stad te ontwikkelen.

Specifiek voor de Rotte ligt de ambitie om in de toekomst de rivier en zijn omgeving te zien als een centrale buitenruimte, midden in het hart van Rotterdam. Een ruimte die de uitstraling van Rotterdam versterkt en voor een betere leefkwaliteit zorgt. Een kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad. Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem als middel om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam.