Het Grotekerkplein in hartje Rotterdam krijgt actief waterfront

Voor de Rotte ligt de ambitie om de rivier en haar omgeving te zien als een centrale buitenruimte van Rotterdam. Dit naar visie van DELVA en de stad. Een buitenruimte die de uitstraling van de stad versterkt en voor betere leefkwaliteit zorgt. Het waterfront aan het Grotekerkplein is de eerste in een reeks van oever-aanpassingen langs de Rotte. Hierdoor kunnen bezoekers van het stadspark dichter bij het water zitten. Ook kunnen kano’s en andere kleine bootjes makkelijker aanleggen.
Wethouder Bert Wijbenga (onder andere buitenruimte) en kanovaarders van kanovereniging Never Dry en Outdoor Valley namen dinsdag 12 maart de nieuwe vlonder officieel in gebruik.

Elf aanlegplaatsen
Het Grotekerkplein is onderdeel van het vaarroutenetwerk op de Rotte. Aan de hand van dit netwerk is een route over het water eenvoudig uit te stippelen. De vlonder in de Delftsevaart (uitloper van de Rotte) is 45 meter lang en biedt minimaal elf aanlegplaatsen voor eenpersoonskano’s en sloepjes.

Touwen in het water
Niet alleen de mens kan nu meer genieten van het water, ook plant en dier komen aan hun trekken. Aan de stalen constructie onder de vlonder hangen dikke touwen. De touwen zijn onder de vlonder bevestigd om een interessant biotoop voor verschillende dieren en planten te creëren. Hierdoor wordt het water onder de vlonder een interessante plek voor vissen en andere dieren om te verblijven en te paaien, kunnen jongen en kleinere dieren zich hier verschuilen en hebben zo meer kans om te overleven. Daarnaast zullen planten en mossels zich eraan hechten, welke het water zuiveren, waardoor dit ook plaatselijk ten goede komt van de waterkwaliteit.

Aantrekkelijkere rivieren
De aanpak van de kade aan het Grotekerkplein is onderdeel van het programma Rivieroevers. Hierbij maakt de gemeente Rotterdam, samen met allerlei partners, de Rotte, Nieuwe Maas en Schie aantrekkelijker om te recreëren. Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, varen, terrasje pikken of liggen in het gras. Naast het Grotekerkplein worden langs de Rotte ook de oevers van de Leuvekolk, Linker Rottekade en Crooswijksebocht ingericht. Het waterfront aan het Grotekerkplein vormt een van de eerste uitingen van de visie en toekomstperspectief ‘de Rotte’.

Lees het boekwerk van Rotte
Link naar Rotte project
Link naar Leuvekolk project
Link naar Kade Kerkplein project