Amsterdam Max & Moore - Amsterdam

Amsterdam-Noord kijkt vooruit, en Buiksloterham is het toonbeeld van innovatiedrift, een lichtend voorbeeld van circulaire stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. Dit gebied staat voor de uitdaging om te transformeren tot een duurzame wijk waar wonen en werken hand in hand gaan. Het streven is een omgeving te creëren die meer duurzaam, inclusief en circulair is. Samen met Asterdam dromen we van een ontwikkeling die inclusief, duurzaam en groen is. We delen de visie en ambitie van Buiksloterham en de gemeente Amsterdam, en handelen in lijn met de uitgangspunten van het manifest 'Circulair Buiksloterham'.

Het waterplein van Max and Moore: duurzaamheid en het samenbrengen van mensen staat centraal

Een intuïtief, toegankelijk, duurzaam en positief concept, waar gemeenschapszin, eigenaarschap en het samenbrengen van mensen centraal staat.

Bijzonder centraal
De unieke en gunstige ligging van Buiksloterham wordt benadrukt door haar goede bereikbaarheid en verbinding met het centrum van Amsterdam. Vanaf Centraal Station is Amsterdam per boot en fiets binnen 10 minuten te bereiken. Verschillende OV-punten liggen in de nabijheid van de kavel.

Productieve wijk
Amsterdam ontwikkelt steeds meer complete stedelijke leefmilieus waarin het werken, wonen en stedelijk recreëren naadloos in elkaar overgaan. Zo ook in Amsterdam: er is plek voor de werkplaats van de ambachtsman, voor de monteur die zijn vak verstaat, de loodgieter en de fietsenmaker. Voor bedrijvigheid die zich laat combineren met een hoogstedelijk woonmilieu. De stadsverzorgende bedrijvigheid is de smeerolie van de metropool. De duurzame stad kan niet zonder.

Het behoud van het DNA van Buiksloterham is belangrijk. Als je zo’n wijk circulair gaat inrichten dan moet je ook contact hebben met je buurt. Als dat gebeurt, blijft het een spannende wijk.

Een positief eigenzinnig project – een hoeksteen voor de verdere ontwikkeling van Buiksloterham.
Het verbinden van mensen en het stimuleren van gemeenschapszin is een interessante opgave, welke met zorgvuldigheid en juiste aanpak kan worden vergroot. Het creëren van ‘communities’ is hèt uitgangspunt van Asterdam. Een omgeving waarin culturen en etnische groepen samen leven, waar we met plezier wonen en waar de ontmoeting tussen burgers een belangrijke rol speelt.

Programmatische visie Asterdam
We creëren in Buiksloterham een duurzaam, innovatief, intelligent en verbindende omgeving, welke de kwaliteit van leven verhoogt. Het nieuwe werken en wonen wordt hier belichaamd. Binnen Asterdam realiseren we een programma waarbij werken en wonen samen komen; Overdag zorgen maakbedrijven voor bedrijvigheid en levendigheid op de kavel. Andere voorzieningen zijn o.a. creatieve ‘co – work’ spaces, horeca - en commerciële voorzieningen en een gebouwde parkeervoorziening. Daarnaast levert het gebied 300 tot 400 appartementen voor het middensegment in een stedelijke omgeving. Deze appartementen richten zich op jonge families, starters en singles. Het bevorderen van de sociale duurzaamheid is speerpunt binnen Asterdam. 

Circulair Buiksloterham
Om onze ecologische duurzaamheidsambities waar te maken, willen wij concrete maatregelen treffen en duurzame kenmerken implementeren op verschillende niveaus, met als leidraad de uitgangspunten van  ‘Manifest Buiksloterham’. Doel is het leveren van prestaties op gebied van leefbaarheid, energie, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen.

Asterweg Max and Moore richt zich op duurzaamheid en de gezonde stad

Groenbeleving met urban jungles
Asterdam openbaart een groen landschap voor bewoners, gebruikers en de wijk. De groenbeleving staat centraal. We vinden er een verscheidenheid aan bomen en beplanting, wat de biodiversiteit verhoogt. Er worden in totaal 3 pleinen en een park gecreëerd; 2 stedelijke pleinen, en een 3de plein aan de waterkant, gelegen aan het park. Uitgangspunt van dit plein, met aangrenzend park, is ontspanning. Het is bij uitstek een plek om te genieten van de groenomgeving en het water. De pleinen en het park hebben ook een verbindend karakter, zij verbinden niet alleen de verschillende gebouwen, maar fungeren ook als ontmoetingsplaatsen voor bewoners en de wijk.  Op het tweede maaiveld bevindt zich een netwerk van natuur en groen, zogenaamde ‘urban jungles’, waarbij groene bruggen de verschillende gebouwen met elkaar verbinden. Hier kan men genieten van de open lucht, vergezichten en de natuur. Ook water speelt een belangrijke rol binnen de ontwikkeling van Asterdam. Gelegen aan de binnenwateren van het IJ kan men genieten van een groen en waterrijk gebied. Het gebied is bereikbaar per boot en leent zich uitstekend voor waterplezier.

We experimenteren. We dromen maar met de ogen open. We denken groot en blijven dichtbij. We doen het samen in alle openheid.

Asterdam is de plek van en voor Amsterdammers waarbij de cultuur en visie van Asterdam worden belichaamd

Duurzaamheid en de gezonde stad
Het plot vormt de entree van de toekomstige doorgaande route langs de noordzijde van het Tolhuiskanaal. Het plein aan het waterfront heeft een sterk sociale component, zij fungeert als ontmoetingsplek voor bewoners en de buurt.  Aan het water wordt een levendig programma gerealiseerd met een horeca voorziening, ruimte voor recreatie en een aanlegsteiger. De plek beschikt over een ideale ligging ten opzichte van de zon. De ruimte biedt ook mogelijkheden voor ecologische oevers, waarbij we een rietkraag voor vogels, insecten en onderwaterecologie willen creëren.

Locatie
Amsterdam
Status
Stedenbouwkundig plan + realisatie fase 1
Opdrachtgever
Being + COD
Samen met
Stedenbouwkundig plan: Office Winhov. Realisatie fase 1: Mei Architecten, MOSS