Buitenplaats Haagwijk

Op initiatief van de Stichting Duivenvoorde verrijst op Haagwijk, een eeuwenoud onderdeel van Landgoed Duivenvoorde te Voorschoten, een eigentijdse monumentale buitenplaats.

De entree van het Grote Huis dat zich aan het eind van de eikenlaan bevindt

Een 21e eeuwse buitenplaats

De ontwikkeling zal het landschap versterken en zal net als buitenplaats Haagwijk, met kasteel en omliggend park, voldoen aan alles wat een historische buitenplaats kenmerkt: een familie van aan elkaar verwante gebouwen, met één hoofdgebouw, waarbij de interactie tussen tuin, park en landschap centraal staat. Het openbaar netwerk van paden is helder en eenvoudig en versterkt het gestrekte karakter van het landgoed. Bezoekers worden als vanzelf door het park geleid zonder dat bewoners daar last van hoeven te hebben en zonder dat er veel afscheidingen noodzakelijk zijn.

Plankaart : Buitenplaats Haagwijk

Het Grote Huis in het polderlandschap van Voorschoten

De verschillende landschapselementen die het plangebied rijk is

Landschapselementen

Op Haagwijk was er tot voor kort nog een zwakke echo van de vroegere opzet en allure: een formele parkaanleg uit de achttiende eeuw. Wat restte waren nog herkenbare begrenzing van de aanleg te midden van weidepercelen, nu glastuinbouw, het bos, het oorspronkelijke koetshuis, de oprijlaan dat eerder een landweg was dan een oprijlaan, en bovenal de verlandde grote formele vijver in de as van de aanleg.

Deze elementen en structuren vormen het uitgangspunt voor de deels reeds vernieuwde parkaanleg en de vorm en situering van de nieuwbouw die deze vernieuwing van deze buitenplaats mogelijk maken.

De oorspronkelijke formele en royale oprijlaan wordt weer teruggebracht in de vorm van een eikenlaan met aan weerszijden een brede sloot, die de laan extra allure meegeeft en de laan even losmaakt van de bospercelen aan weerszijden.

Landschapselementen: de toegangspoort, de eikenlaan en de stenen bruggen

Het Grote Huis 

Scharnierpunt in de buitenplaats is de overgang van de oprijlaan naar het parkgedeelte rondom de formele vijver, daar waar ook het oorspronkelijke huis heeft gestaan. Hier komt ook het nieuwe hoofdhuis: Het Grote Huis. Deze sluit de monumentale op-rijlaan af en heeft aan de andere kant zicht op de vijver.

Het Grote Huis als scharnierpunt tussen laan en vijver

De woningen op de laankavels genieten een weids uitzicht

Realisatie

Afgelopen jaar is reeds gestart met de realisatie van het landschapsplan. Dit vooraleer de bouw gestart is van het Grote Huis. Het herstellen van de monumentale vijver, het herwaarderen van de waterstructuren, het opknappen van het bos en  de aanleg van de eikenlaan als meest sprekende transformaties richting een unieke buitenplaats van de 21ste eeuw.

Klik hier voor de website van Het Grote Huis
Locatie
Voorschoten
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
Being Development
Samen met
Michael van Gessel en Powerhouse Company
Steven Delva
Sander van den Bosch