De Caai - Eindhoven

Met de start van de bouw van De Caai presenteert Eindhoven de eerste stadswijk met een coöperatieve openbare ruimte. De nieuwe stadswijk ontleent zijn DNA vanuit het verleden als coöperatieve melkfabriek, en verrijst nu als groene, klimaatadaptieve wijk waar elke bewoner mede-eigenaar van is. 700 woningen, waarvan 80 procent betaalbaar, nestelen zich naadloos in het groen, tussen het bestaande industrieel erfgoed.

De Caai campina eindhoven delva steven amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism stedenbouw openbare ruimte waterfront studioninedots bpd park hoogbouw

Wonen, werken en vertier komen samen in de nieuwe, natuurinclusieve stadswijk De Caai.

De nieuwe groene stadswijk met gemengd programma ligt in de Kanaalzone, een gebied in transformatie. Een plek tussen de binnenstad en het open landschap rond Eindhoven. De publieke ruimte, met relatief weinig straten en stoepen ten gunste van veel collectieve ruimte, speelt een meer dan belangrijke rol in de identiteit van De Caai. We richten de publieke ruimte autoluw in en creëren zo veel hoogwaardige groene ruimten die de identiteit van De Caai dragen. Het parkeren is zoveel mogelijk ingericht aan de randen van het gebied, in de bestaande gebouwen en in een parkeerhub met een dak waarop gesport wordt. De woningen zijn aangesloten op hetzelfde innovatieve watersysteem.

Naast de woningen omvat De Caai 18.000m2 ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, horeca en een gemeenschap van makers en ontwerpers die werken aan duurzame innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Drie architectonische families kenmerken het plan: het monumentale erfgoed, de lage nieuwbouw en vijf in het oog springende torens.

“We hebben vast kunnen houden aan bijzonder hoge en vernieuwende ambities qua groen en klimaatadaptatie, door over te gaan tot het creëren van coöperatieve landschappen. De ruimte rond de gebouwen kan collectief worden gebruikt door, of overgaan op coöperaties die door de gebouwgebruikers worden gevormd.”

– Steven Delva

De Caai campina eindhoven delva steven amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism stedenbouw openbare ruimte waterfront studioninedots bpd park hoogbouw

Met de focus op het coöperatieve spelen we in op de historie van Campina als coöperatie van boeren. Die gedachte hebben we doorgewerkt in het ontwerp: het vele collectieve groen en de wateradaptatie zijn de kern van de mentaliteit van De Caai. Met de creatie van het collectief maakt DELVA het mogelijk doelstellingen rond het groen en de wateropgave veel hoger te leggen dan ‘Paris Proof’.

Twee boomtypes geven het plan een herkenbare uitstraling. In het Kanaalpark bepalen parkbomen in kleine groepjes en verschillende soorten solitairbomen het beeld. De grotendeels inheemse beplanting die we hier toevoegen heeft een divers palet, draagt daarmee sterk bij aan de biodiversiteit en zorgt bovendien voor een subtiele overgang van gebouw tot water. Het groen in de binnenwerelden heeft juist een soberder en stoerder karakter, passend bij het industriële verleden van het gebied, en bestaat uit karakteristieke boomclusters en vaste planten, siergrassen en varens.

De Caai campina eindhoven delva steven amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism stedenbouw openbare ruimte waterfront studioninedots bpd park hoogbouw

Voor het innovatieve werkende landschapsplan bundelen DELVA en DHV hun kennis en creativiteit. KAAN Architecten, Mei architects & planners, LEVS architecten, Studioninedots en Groosman Architecten zijn verantwoordelijk voor de gebouwontwerpen in het plan. Naar verwachting worden de eerste woningen in de zomer 2024 gerealiseerd. De volledige stadsbuurt wordt opgeleverd in 2025.

Locatie
Eindhoven
Status
In aanbouw
Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling B.V.
Samen met
Gemeente Eindhoven, Royal HaskoningDHV, KAAN Architecten, Mei architects & planners, LEVS architecten, Groosman Architecten