De Ceuvel - Amsterdam

Het terrein van ‘Ceuvel Volharding’ is een voormalige scheepswerf, een verlaten en vervuild terrein in de havens van Buiksloterham. In een economisch betere tijd zou deze plek gesaneerd worden op de traditionele manier en vervolgens volgebouwd worden. In 2012 kwam de geplande stedelijke ontwikkeling stil te liggen en het terrein wachtte op ontwikkeling, dat bood kansen voor een alternatieve ontwikkeling.

De Gemeente Amsterdam en Noordwaarts heeft de grond voor 10 jaar ter beschikking gesteld voor het meest innovatieve plan. Het plan ‘Zuiverend Park De Ceuvel’ met zijn broedplaats in afgeschreven woonboten werd naar voren geschoven door een zeer gevarieerde en interessante groep mensen die van dit stukje Amsterdam Noord een geweldige actieve en creatieve plek maken.

De techniek van fytoremediatie, waarbij planten worden ingezet om verontreiniging aan de bodem te onttrekken, biedt uitkomst voor dit vervuilde gebied en een biovergistingsinstallatie gaat biomassa omzetten in energie. Zo is het terrein een testlocatie voor onderzoek naar organische bodemzuivering en biomassaproductie van Universiteit Gent. En na tien jaar wordt de hele locatie schoner teruggegeven aan de stad Amsterdam.

DELVA Landscape Architecture / Urbanism staat in voor het ontwerp, onderzoek, aanplant en onderhoud van het zuiverend park. Het proces is te volgen op www.deceuvel.nl

Beeldmontage –  Zuiverend park `De Ceuvel`

 

Vervuild terrein wordt beplant met bodemzuiverende plantensoorten. Oude woonboten bieden plaats aan creatieve ondernemingen. Na 10 jaar blijft de locatie schoner achter voor een nieuwe functie

Planten zuiveren de verontreinigde bodem

Uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe broedplaats De Ceuvel is de vervuiling van bodem en water. Huidige technieken die kunnen worden ingezet om vervuiling tegen te gaan zijn kostbaar, niet duurzaam en beperken zich vaak tot het verbergen of verplaatsen van de vervuiling. De techniek van Phytoremediatie, waarbij planten worden ingezet om verontreiniging aan de bodem te onttrekken, biedt een alternatief.

Een biovergistingsinstallatie gaat de biomassa omzetten in energie en er worden workshops en rondleidingen gegeven om bewoners en bezoekers te informeren en enthousiasmeren over het zuiverende park.

Op het terrein van `De Ceuvel` wordt deze organische manier van zuivering vormgegeven tot een werkend, zuiverend park. Na tien jaar wordt de hele locatie schoner terug gegeven aan de stad Amsterdam.

Het plan Zuiverend Park `De Ceuvel` met zijn broedplaats in afgescheven woonboten werd naar voren geschoven door een zeer gevarieerde en interessante groep mensen die van dit stukje Amsterdam Noord een geweldige actief en creatieve plek maken.

Zuiveringsproces

Uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe broedplaats De Ceuvel is de vervuiling van bodem en water. De techniek van phytoremediatie, waarbij planten worden ingezet om verontreiniging aan de bodem te onttrekken, biedt een alternatief

Park De Ceuvel waar kunstenaars werken in een zee van werkend groen (zuiverend + biomassa opwekkend)

Proces gedurende 10 jaar:

1. Het park inplanten met zuiverende planten
2. Overschot aan woonboten uit Amsterdam opknappen en in het zuiverende park plaatsen
3. Park De Ceuvel waar kunstenaars werken in een zee van werkend groen (zuiverend + biomassa opwekkend)
4. Na 10 jaar verhuizen de boten naar een nieuwe locatie en wordt de grond schoner achtergelaten

Onderzoek naar organische zuivering en biomassaproductie

Er wordt onderzoek gedaan naar de organische zuivering en biomassa productie op De Ceuvel door de Universiteit van Gent, waarbij De Ceuvel als testlocatie zal dienen. Een kennisroute (pad met informatie) laat de uitkomsten zien van deze onderzoeken en informeert over de duurzame principes van het zuiverende park. Op deze manier wordt De Ceuvel een plek waar onderzoekers, ontwerpers, bewoners, overheden, ondernemers, landbouwers en scholieren samen het toekomstig gebruik verder definiëren.

Na 5 jaar zijn staan de woonboten in een woud van zuiverend groen

De Ceuvel is een park voor intensieve kennisontwikkeling en een testlocatie voor organische bodemzuivering en biomassaproductie

Systematiek van de natuur

Zuivering van bodem en water, educatie, productie van biomassa, innovatie, onderzoek, ecologie, kunst en cultuur komen samen op deze nieuwe broedplaats. We zien het als een park voor intensieve kennisontwikkeling. Actief groen in de stad.

Doordat we de systematiek van de natuur onderdeel laten zijn van het ontwerp kunnen we verder gaan dan het gangbare. Zo wensen we nieuwe betekenis te geven aan het groen in de stad en zijn publieke ruimtes. Dit samen met het schoner maken van een stukje Amsterdam.

Zuivering van bodem en water, educatie, productie van biomassa, innovatie, onderzoek, ecologie, kunst en cultuur komen samen op deze nieuwe broedplaats

Onderzoek naar de zuiverende plantensoorten

Onderzoek naar de zuiverende plantensoorten

De aanleg van ‘de Ceuvel’

DELVA heeft twee boekwerken uitgebracht rondom circulariteit in Buiksloterham. Circulair Buiksloterham: een living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling en de publicatie Buiksloterham Circulair: ontwerpen aan de post-industriële stad.

Locatie
Amsterdam
Status
Uitgevoerd
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Noordwaarts
Samen met
Metabolic Label, Space & Matter en Studio Valkenier