De Fruitmeester

Terug naar de natuur, meer beweging, groen en rust om je heen, een gezondere manier van leven, zelf groenten of kruiden kweken, samen met je gezin of buren fruit plukken of samen buiten eten. De Fruitmeester is een vernieuwend woonconcept, modern en helemaal van deze tijd, maar gebaseerd op de unieke, historische waarden van de streek. De vergeten kwaliteiten uit de tuinderscultuur komen terug in het landschap, de architectuur, en de duurzame invulling van dit unieke woongebied. Door de architectuur is diversiteit gecreëerd binnen een stevig basisconcept – de tuinderswijk. Deze diversiteit trekken we door in het landschappelijke ontwerp. De collectieve plekken creëren per buurt een eigen sfeer. Zo onderscheiden we het wonen in de boomgaard, wonen rondom kassen, wonen aan de pluktuin en wonen aan de erven. Ten slotte zijn ook vroegere, handige, ‘vergeten’ systemen voor duurzaamheid teruggebracht in de opzet van de woningen en het landschap. Zo biedt Middenveld Binnenduin volop mogelijkheden voor een duurzame leefstijl

Een divers woonprogramma

In het plan worden in vier verschillende, maar bij elkaar passende buurtjes, 54 duurzame, moderne woningen gerealiseerd met een dorps karakter. Ieder buurtje krijgt een programma en signatuur, passende binnen het bestemmingsplan en de omgeving. In de buurtjes wordt een mix van woningen in het hogere segment ontwikkeld bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en kleinere en grote appartementen. 

De groene rand van het woonprogramma

Tuinen, boomgaard en erven als onlosmakelijk onderdeel van het landschap

Voor de verschillende buurtjes hebben we gekozen voor een zorgvuldige, eigen invulling, die zijn karakter ontleent aan de gewenste beeldkwaliteit en de ambities. Zo zijn we tot een integraal gebied gekomen met een heel eigen, sterk karakter. Een identiteit die de noodzakelijke wensen zoals biodiversiteit, klimaatadaptiviteit en sociaal woongenot als vanzelf faciliteert. Een doordacht en goed landschapsontwerp eindigt niet bij de gevel van de woning of bij de haag. Het concept van De Fruitmeester vraagt om een ontwerp waar hedendaagse eisen logisch onderdeel vormen van de ontwikkeling en oplossingen bieden. Onze ambities zijn onlosmakelijk verbonden met een duurzame toekomst.

Met het landschap dat we ontwerpen creëren we dieptes en faciliteren we zichten binnen de buurtjes. Geen schuttingen, maar lage, brede, inheemse hagen met heestergroepen achter de haag vormen de overgang tussen privé en openbaar. Het landschap loopt als het ware de woonkamer in en de bewoners genieten van een weidser uitzicht dan in een traditionele verkaveling. Ook het gemeenschappelijke onderhoud van de inheemse hagen en tuinen draagt bij aan betrokkenheid en blijvend succes.

In de plankaart is ook de waterbuffer terug te zien

Water en klimaatadaptie

Doordacht en duurzaam ontwerpen leidt tot het gewenste effect. Zo voorkomen we hittestress door de schaduw te gebruiken van diverse inheemse beplanting en bomen. En parkeren gebeurt weliswaar op open verharding, maar paden naar de woningen worden geminimaliseerd en opgebouwd uit halfopen verharding. Ook de terrassen bij de woningen krijgen een halfopen verharding of verharding waar het water ter plaatse kan infiltreren. Met deze maatregelen streven we naar minimaal 45% onverhard in alle deelgebieden. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar past ook bij de gewenste sfeer die we willen creëren. 

We introduceren op een aantal plekken greppels die helpen bij het vertragen en vasthouden van water. Ze vormen een goede toevoeging op de buffercapaciteit bij extreme neerslag en zorgen voor een bijzondere en aanvullende ecologische kwaliteit. Samen met de traditionele regenton bij de woning (aangeboden waar mogelijk) een mooi, maar eenvoudig systeem voor het vasthouden en voor hergebruik van regenwater binnen de kavels. Water dat welkom is voor de tuin in droge zomers en water dat eventueel ingezet kan worden voor het doorspoelen van toiletten en voor wasmachines. Hiermee geven we op kavelniveau antwoord op de grote klimaatveranderingen (drogere zomers en nattere winters).

Gemeenschappelijke ruimte als basis voor sociale cohesie

De vier buurten hebben elk hun eigen identiteit. Elk buurtje heeft zijn eigen, typische gemeenschappelijke ruimte. De deelplekken, plekken die gezamenlijk eigendom zijn van de bewoners, vormen een middel om sociaal contact en sociale cohesie te faciliteren. In de ene buurt leen je tuingereedschap, in de andere buurt kweek je je groente. Ze geven meerwaarde aan het woon- en leefkwaliteit met een sociale band met de buren als belangrijke bijkomstigheid.

Centraal in de gemeenschappelijke moestuin staat een plantenkas

Natuurinclusiviteit

In het ontwerp creëren we een ideale leefomgeving voor mens en dier. Zo krijgt elke kavel zijn eigen boom in de tuin. Een inheemse boom die samen met de andere bomen een ecosysteem vormt. Vruchtdragend, bloeiend, met nestgelegenheid voor vogels enzovoort. Samen met de tuincoach kunnen de nieuwe bewoners kiezen uit een doordacht gekozen pakket van bomen. De bomen vormen met de hagen, de heesters en de bloeiende planten de basis voor de privétuinen die naadloos overlopen in hun omgeving. Zo is de tuin onderdeel van het landschap. Ook de gemeenschappelijke tuinen passen hierin. Deze gemeenschappelijke tuinen zijn straks eigendom van de bewoners, maar al bij oplevering introduceren we de natuurpalen: zuilen die nestgelegenheid bieden aan een diversiteit van insecten, vlinders, bijen en zelfs vogels. Het maakt biodiversiteit zichtbaar en maakt helder dat we als individu een bijdrage kunnen leveren ook in onze eigen tuin. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een insectenhotel.

In de buurt de Erven worden woningen betreden vanuit een centraal gebied

De Erven

Er zijn geen straten in dit buurtje, maar erven, die een centrale plek bieden, van waaruit de woningen betreden worden. Centraal op het erf staat een schuur: de klusschuur met privébergingen en een gezamenlijke berging voor gedeeld gereedschap.

De Boomgaard

In De Boomgaard staat de traditionele voortuingedachte in een fruitboomgaard centraal. Een plek met fruitbomen, die wordt omzoomd door hagen en veranda’s van woningen. Langs een straat met éénrijrichting. Een karrenspoor, omzoomd door een greppel, vormt de doorwaadbaarheid van deze fruitboomgaard.

De Pluktuin

De geborgen pluktuin is een tuin die wordt omsloten door hagen en bakken waar groenten en bloemen worden gekweekt. Ook hier fungeert een gemeenschappelijke kas als centrale plek in de pluktuin. De iconische watertoren voorziet de tuin ook in droge zomers van water. In de pluktuin komt de buurt samen. Er is hier vrij uitzicht op het aanliggende park.

De Kassen

De privétuinen richting het achterpad stoppen eerder en geven zo ruimte aan een gezamenlijke moestuin. Deze langgerekte moestuin krijgt tweemaal een onderbreking door een gemeenschappelijke kas. De gemeenschappelijke kas biedt mogelijkheden voor de productie van voedsel. De kassen vormen tevens de entree van de wijk als je vanaf het landschappelijk ingepaste wandelpad langs de waterloop komt.

Middenveld Binnenduin in vogelvlucht

Locatie
Beverwijk
Status
Winnend ontwerp
Opdrachtgever
Dura Vermeer
Samen met
Houben/Van Mierlo architecten, Werkstatt architecten
Steven Delva
David Sullivan
Roy Damen
Rex van Beijsterveldt