EKP | Den Bosch - 's Hertogenbosch

DELVA Landscape Architecture Amsterdam Den Bosch EKP Landschap Plan
Klimaat robuust landschapsplan voor EKP

Het EKP-terrein in de Bossche Spoorzone wordt door gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) getransformeerd tot een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied. In teamverband met Studioninedots en DELVA Landscape Architecture|Urbanism werd een ontwikkelstrategie en een ontwerp opgesteld. Vliegwiel van de gebiedstransformatie is de permanente vestiging van kunstacademie AKV|St.Joost in het voormalige EKP-gebouw. In reactie daarop is een gemengd programma geïntegreerd met openbare ruimte, mobiliteit en natuur. EKP wordt op meerdere niveaus weer verbonden met de stad en krijgt een sterke creatieve identiteit. 

EKP is op meerdere niveaus weer verbonden met de stad en haar sterke creatieve identiteit

Centraal op het EKP-terrein staat het voormalige postsorteer-gebouw dat nu tijdelijk wordt gebruikt door de kunstacademie. De ruimtelijkheid en de ongepolijste uitstraling maken het voor studenten en docenten een inspirerende werk- en onderwijsplek. Het team van ontwikkelaar en ontwerpers heeft de functie van culturele aanjager herkend en willen koesteren voor het gebied. Door hier naast onderwijs plek te bieden aan creatieve werkruimtes en horeca, is het pand gered van de sloop.
Onder de naam KuBus (Kunst & Business) wordt het complex getransformeerd voor permanent gebruik, maar is straks niet ‘af’; het zal ruimte laten voor experiment en onvoorspelbaarheid. Die kracht en het daarbij behorende programma maken van KuBus het kloppend hart van EKP.

De uitstraling van KuBus reikt tot ver buiten het gebouw. De openbare ruimte op het EKP-terrein, een reeks paviljoens en de plinten van de gebouwen, faciliteren alle de creatieve vibe die de typering van het EKP-terrein als cultuurlandschap eer aan doet. Daarmee is het gebied een schakel in de Bossche cultuur-as, met onder meer Verkadefabriek, Tramkade en Grassoterrein. Het jonge en dynamische EKP verrijkt zo de Bossche positie van Cultuurstad van het Zuiden.

Slimme stedenbouwkundige structuur in 4 stappen:1. EKP-gebouw getransformeerd naar KuBus, het hart van de ontwikkeling 2. Open structuur van gebouwen met een ideale maat 3. Aansluiten op de context met zichtlijnen en plekken 4. Optimalisatie en toevoeging van vier torens als poort van de stad

KuBus sluit aan op zijn omgeving met een dynamisch woon-werkmilieu. De gebouwen staan er in een open structuur en langs diagonale zichtlijnen die vanuit de stad rond EKP alle in een rechte lijn naar KuBus voeren. Het weefsel van pleinen en zichtassen voegt zich volledig in die compositie. De plinten en de plekken tussen de gebouwen bieden plaats aan onder meer ateliers en creatieve bedrijvigheid; erboven wordt gewoond. De groene binnenwereld wordt een dwaalmilieu waar steeds iets te ontdekken valt. Daarbij zijn de Bossche waterstructuren en de ligging van EKP aan de Dieze aangegrepen om groen en water het gebied in te trekken. De zachter ingerichte oever maakt van EKP een wijk met een aantrekkelijk waterfront. Water is hét leidend thema in de maatregelen die EKP tot duurzaam, gezond en natuur-inclusief gebied maken.

Een weefsel van pleinen en zichtassen naar KuBus, het kloppend hart van EKP

“EKP transformeert van een blinde vlek in de stad naar een inspirerend kwartier vol creativiteit. Een ingenieuze configuratie van de stedenbouw resulteert in een reeks van interessante plekken in de openbare ruimte, van een makershof tot een parkje aan het wijdse water van de Dieze. EKP vormt een bestemming voor de toekomst.” 

De vormgeving van de openbare ruimte refereert op een eigentijdse manier naar het ontwerp en het gedachtegoed van Mien Ruys. Eenheid binnen het ontwerp en de herintroductie van een modulair systeem vormen de basis voor een prettig groen woon-, werk- en leergebied waar ruimte is om te ontmoeten, experimenteren en voor kunst. 

Binnen deze eenheid is er ruimte voor differentiatie afgestemd op gebruik. Als geheel zoekt het EKP-terrein de verbinding met zijn omgeving en schrijft het zich in binnen de stedelijke ruimtes van ’s-Hertogenbosch. Klimaatadaptiviteit en natuurinclusieviteit zijn vanzelfsprekend en inspireren de inrichting van de actieve pleinenreeks.

Klik hier voor de projectwebsite van EKP

Locatie
's Hertogenbosch
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
SDK Vastgoed (VolkerWessels)
Samen met
Studioninedots, Skonk, WSP Infra, Peutz, Volq, Absent Matter, Proloog