Groenklimaatassen - Gent

Groenklimaatassen voor Gent vormt een inspiratiedocument dat de basis legt voor de ontwikkeling en realisatie van 8 groenklimaatassen in de stad. Groenklimaatassen zijn lange, continue lijnen waar de zachte weggebruiker, groen, open water en onverharde ruimte primeren. Ze vertrekken uit het centrum en zijn verbonden met open landschappen aan de rand van de stad, zogenaamde (potentiële) groenpolen. De studie biedt een antwoord op welke rol deze groenklimaatassen moeten en kunnen vervullen binnen het bestaand stedelijk weefsel en hoe het bestaand openbaar domein (al dan niet gefaseerd) getransformeerd kan worden. 

Evolutie

Vroeger: de stad en het landschap waren één integraal geheel ter overleving van de mens

Nu: de stad en het landschap staan beiden onder druk en als contrasten tegenover elkaar

Toekomst: de stad en het landschap worden terug verbonden met elkaar door groenklimaatassen

Groenklimaatassen gaan verder dan andere ambitieuze projecten in de stad omdat ze ontwikkeld worden binnen één gedachtegoed, als één integraal systeem waarbij publieke en private actoren samenwerken aan een continue, beleefbare, groenblauwe stadsstructuur.

Toekomst: de stad en het landschap worden terug verbonden met elkaar door groenklimaatassen

‘De groenklimaatassen vormen een nieuwe, herkenbare groene stadsstructuur die via bestaande landschappelijke structuren groen, koelte en biodiversiteit van het landschap naar de stad brengen, en mensen van de stad naar het landschap.’

De 8 Groenklimaatassen van Gent

Locatie

De GKA’s lopen door heel verschillende stedelijke weefsels. Daarom worden verschillende vormen geïntroduceerd: namelijk GKA’s in de binnenstad, de groenknopen en GKA’s buiten de historische binnenstad.

‘De groenklimaatassen vormen een nieuwe, herkenbare groene stadsstructuur die via bestaande landschappelijke structuren groen, koelte en biodiversiteit van het landschap naar de stad brengen, en mensen van de stad naar het landschap.’

Binnen het historische weefsel lopen GKA's langs bestaande en soms overwelfde waterlopen

De Muinkkaai

Onder de bestaande kastanjebomen ontwikkelt zich een nieuwe groeneklimaatstraat, met extra meer gevarieerde boomsoorten, waar stapsgewijs het parkeren op straat is verdwenen en een beleefbare ecologische oever wordt ontwikkeld met extra drijvend groen. Door de beperkte beschikbare ruimte wordt er dus gekozen het (secundaire) recreatieve voetpad aan de ecologische oever te leggen, en niet direct naast het fietspad.

De Muinkkaai

De Stropkaai

De Stropkaai

Nieuwe ontwikkelingen generen extra ruimte om de groene ruimte uit te breiden, bio-diverser en robuuster te maken en waterinfiltratie buffers te integreren. De doorlopende fietsroute biedt een duurzame ontsluiting van en naar de stad voor een wonen dat minder op auto’s gericht is. De gebiedsontwikkeling aan op de Farys-site geeft ruimte aan de groenklimaatas door het in werking stellen van een 30 meter brede vrije bouwzone. 

 
 
Locatie
Gent
Status
Studie
Opdrachtgever
Stad Gent
Samen met
Plusofficearchitects, Witteveen + Bos, OSA
Sumanth Subbarao